jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Aktualności

Komunikat Prezydium (28)

Pieczęć 3 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Link do komunikatu YouTube: 

https://youtu.be/w9rpuxhTvXI

 

Przypominamy, że trwa akcja pomocy dla szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.

Zgodnie z decyzją Komisji Międzyzakładowej w dniu 31.03.2020r MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. dokonała przelewu na konto szpitala kwoty 10.000zł

Potwierdzenie przelewu

W dniu 8.04.2020r Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska w porozumieniu z Zarządem Volvo Polska sp. z o.o  przekazała 10 tysięcy zł na potrzeby szpitali w naszym regionie. Są to środki zgromadzone przez pracowników Volvo.

link do komunikatu na stronie Regionu Doldy Śląsk.

Podziękowania od Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Kazimierza Kimso za przeznaczenie kwoty 10.000zł z zebranych środków przez pracowników Volvo na koncie Stowarzyszenia Charytatywnego im. K. Michalczyka.

W dniu 23.04.2020r dokonalismy kolejnego przelewu na konto szpitala kwoty 12 200zł!

Potwierdzenie przelewu

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się przyłączyli i wpłacili pieniądze.

- na dzień 1.04.2020 godz. 10.00 zebraliśmy kwotę 4916zł.

- na dzień 2.04.2020 godz. 10.00 zebraliśmy kwotę 7 167zł.

- na dzień 3.04.2020 godz. 10.00 zebraliśmy kwotę 8 337zł.

-  na dzień 6.04.2020 godz. 10.00 zebraliśmy kwotę 9 062zł.

-  na dzień 10.04.2020 godz. 10.00 zebraliśmy kwotę 10 002zł.

-  na dzień 17.04.2020 godz. 10.00 zebraliśmy kwotę 11 490 zł, (wpłaciły 154 osoby).

BRAWO!!! BRAWO!!! BRAWO!!!

Serdeczne dzięki!!!

Akcja trwa, przyłącz się do nas!!!

nr. konta:  85 1020 5242 0000 2602 0198 7916

 z dopiskiem: cele statutowe koronawirus.   

 

Wirusa pokonamy!!!

 

Ze związkowym pozdrowieniem.

Bogusław Jurgielewicz

Piotr Bartków

________________________________________________________________________________

Komunikat Prezydium (26)

kORONAWIRUS2  AKCJA POMOCY!

 ________________________________________________________________________________

Apel przewodniczącego Piotra Dudy do członków związku

Logo komisja krajowa

Koleżanki i Koledzy!

Przesyłam apel przewodniczącego Piotra Dudy do członków Związku.

Pozdrawiam serdecznie

Marek Lewandowski

Rzecznik Prasowy Przewodniczącego 

Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Tel. 502 273 453

Komunikat Prezydium (25)

Pieczęć 3  KOMYNIKAT KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRACOWNIKÓW VOLVO POLSKA 31.03.2020

 ________________________________________________________________________________

Stanowisko Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o.

Dotyczy: promowania przez Volvo Polska społeczności LGBTQ+

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. stanowczo sprzeciwia się promowaniu przez Zarząd Volvo Polska sp. z o.o. społeczności (LGBTQ+).

Uważamy, że zakład pracy nie jest odpowiednim miejscem w którym powinno dochodzić do promowania tylko jednej grupy społecznej, z powodu odmiennej orientacji seksualnej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy Art. 183a§  1.  Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. stoi na stanowisku, że wszyscy pracownicy świadczący pracę na rzecz Volvo Polska Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni być traktowani na równych prawach a Zarząd Volvo nie powinien faworyzować żadnej grupy społecznej, która nie ma umocowania prawnego.

Wydarzenia z dnia 5-6 czerwca 2019r pokazały, że zasada równości w Volvo Polska została naruszona a przez promowanie społeczności LGBTQ+ doszło do dyskryminowania innych grup społecznych w szczególności pracowników, którzy żyją w związkach małżeńskich i wychowują dzieci.  

NSZZ „Solidarność” w swojej działalności nie dyskryminuje żadnej grupy pracowniczej. Uważamy, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w Volvo Polska powinni wykonywać swoją pracę na równych prawach i żadna grupa społeczna nie powinna być faworyzowana przez Zarząd Volvo.

 

Pakiet informacyjny - zatrzymanie produkcji

Koleżanki i Koledzy!

Poniżej przesyłamy materiały komunikacyjne, które zostały przekazane przełożonym w związku z zatrzymaniem produkcji od 23.03.2020.

Materiał ten ma zapewnić aby ta sama informacja trafiła do wszystkich pracowników VPI oraz aby ograniczyć chaos komunikacyjny związany z obecną sytuacją a także zapewnić sprawny powrót do pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Informacja dla pracowników produkcji.

Pytania i odpowiedzi.

Wskazówki dla pracowników biurowych.

__________________________________________________________________________________

Koronawirus - dodatkowy zasiłek opiekuńczy z FUS

korona Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy w załączeniu materiały dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS uruchomił dodatkową infolinię pod numerem: 22 560 16 00:

- ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie bedą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia nalezności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,

- "koronawirus - zasiłki" dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID - 19, w tym z powodu poddania sie kwarantannie lub izolacji.

Dokumenty:

Koronawirus - dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Oświadczenie dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Więcej artykułów…

  1. Komunikat Prezydium (23)
© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2