jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Władze

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  Pracowników  Volvo  Polska Sp. z o.o. na kdencję 2023 - 2028

Bogusław Jurgielewicz

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. na kdencję 2023 - 2028

           1. Bartków Piotr                         BIURO KM

           2. Bojarojć Czesław                  CENTRUM PRZEMYSŁOWE

           3. Brenzak Lucyna                     CENTRUM PRZEMYSŁOWE

           4. Droździkowski Dariusz          LOGISTYKA BUS

           5. Gałkowski Adam                    LOGISTYKA BUS

            6. Jakubczyk Barbara                 CENTRUM PRZEMYSŁOWE

           7. Jasny Andrzej                         CENTRUM PRZEMYSŁOWE

           8. Jurgielewicz Bogusław           PRZEWODNICZĄCY KM

           9. Kajda Tomasz                       CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         10. Kościelecki Mariusz               UTRZYMANIE RUCHU

         11. Kotowicz Mariusz                  CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         12. Kura Paweł                             CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         13. Liput Krzysztof                      CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         14. Mądry Izabela                        SIMOLDES PLASTICOS

         15. Mochnacki Arkadiusz            CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         16. Pater Marek                            CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         17. Pruchnik Sławomir                 CENTRUM PRZEMYSŁOWE

        18. Reut Katarzyna                       SIMOLDES PLASTICOS

         19. Rybak Andrzej                        CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         20. Sadowski Sebastian                CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         21. Sieradzki Andrzej                   CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         22. Sierpiński Ryszard                  CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         23. Sosulska Beata                        IT

         24. Sztal Marek                            CENTRUM PRZEEMYSŁOWE 

         25. Zaskórski Piotr                       CENTRUM PRZEEMYSŁOWE

   

Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. na kdencję 2023 - 2028

            1. Jasiak Grzegorz                      LOGISTYKA BUS

            2. Konieczny Adam                   CENTRUM PRZEMYSŁOWE

            4. Pietrasiak Marcin                   CENTRUM PRZEMYSŁOWE

            5. Szczepaniak Mariusz             CENTRUM PRZEMYSŁOWE 

 Delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność"Regionu Dolny Śląsk na kdencję 2023 - 2028

  1. Bartków Piotr,
  2. Jurgielewicz Bogusław,
  3. Mądry Izabela,
  4. Pruchnik Sławomir,

Delegaci na Walne Zebranie Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” na kdencję 2023 - 2028

  1. Jurgielewicz Bogusław,
  2. Bartków Piotr,
  3. Mądry Izabela,

Przedstawiciele z Polski do Europejskiej Rady Zakładowej:

                 1. Bogusław Jurgielewicz

                  2. Artur Korneluk

                  3. Arkadiusz Mochnacki

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2