jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

38

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Władze

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  Pracowników  Volvo  Polska Sp. z o.o.

Bogusław Jurgielewicz

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

           1. Bartków Piotr                         BIURO KZ

           2. Bochyński Andrzej                CENTRUM PRZEMYSŁOWE

           3. Bojarojć Czesław                  CENTRUM PRZEMYSŁOWE

           4. Droździkowski Dariusz          LOGISTYKA BUS

           5. Gałkowski Adam                    LOGISTYKA BUS

           6. Jasny Andrzej                         CENTRUM PRZEMYSŁOWE

           7. Jakubowska Grażyna              CENTRUM PRZEMYSŁOWE

           8. Jurgielewicz Bogusław           PRZEWODNICZĄCY KZ

           9. Kasyan Sebastian                   CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         10. Korneluk Artur                       LOGISTYKA BUS

         11. Kościelecki Mariusz               UTRZYMANIE RUCHU

         12. Kotowicz Mariusz                  CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         13. Kubas Jerzy                            CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         14. Kura Paweł                             CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         15. Liput Krzysztof                      CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         16. Mazur Marzena                      CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         17. Mochnacki Arkadiusz            CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         18. Ogrodnik Patryk                     LOGISTYKA BUS

         19. Pater Marek                            CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         20. Pruchnik Sławomir                 CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         21. Rybak Andrzej                        CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         22. Sadowski Sebastian                CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         23. Sieradzki Andrzej                   CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         24. Sierpiński Ryszard                  CENTRUM PRZEMYSŁOWE

         25. Sosulska Beata                        IT

         26. Sztal Marek                            CENTRUM PRZEEMYSŁOWE 

         27. Wawro Andrzej                      UTRZYMANIE RUCHU

         28. Zaskórski Piotr                       CENTRUM PRZEEMYSŁOWE

         29. Żyłka Paweł                           CENTRUM PRZEEMYSŁOWE

Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność Pracowników Volvo Polska sp. z o.o.

            1. Zadroga Zbigniew                 CENTRUM PRZEMYSŁOWE

            2. Piech Andrzej                        VOLVO LOGISTIC

            3. Pietrasiak Marcin                  CENTRUM PRZEMYSŁOWE

            4. Popiel Marcin                        CENTRUM PRZEMYSŁOWE

            5. Szczepaniak Mariusz             CENTRUM PRZEMYSŁOWE 

 Delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność"Regionu Dolny Śląsk 

  1. Bartków Piotr,
  2. Jurgielewicz Bogusław,
  3. Kura Paweł,
  4. Mochnacki Arkadiusz,

Delegaci na Walne Zebranie Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”

  1. Jurgielewicz Bogusław,
  2. Bartków Piotr,
  3. Pater Marek,

Przedstawiciele z Polski do Europejskiej Rady Zakładowej:

                 1. Bogusław Jurgielewicz

                  2. Artur Korneluk

                  3. Arkadiusz Mochnacki

© 2018 Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

fb.com/solidarnosc.volvo

OpenFinance na Facebooku