jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

1614009150 ts08 2021 okladka

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Aktualności

Pieczęć 3 Poniżej przedstawiamy treść wiadomości, komunikatu jaki został wystosowany przez kierownictwo VPI do pracowników.

 

"Witam,

Przesyłam informację o zmianie w zakresie wystawianych przez lekarza medycyny pracy orzeczeń po badaniach okresowych/kontrolnych.

Bazując na obowiązujących przepisach orzeczenie lekarskie po badaniu medycyny pracy musi jednoznaczne określać czy pracownik jest  bądź nie jest zdolny do pracy na danym stanowisku.

Oznacza to, że od 01.10.2020 lekarz medycyny pracy nie wpisuje przeciwwskazań do pracy w orzeczeniu, jak to było dotychczas.

Jeśli osoba badana ma przeciwwskazania do pracy chociażby w jednym z narażeń wymienionych w skierowaniu, lekarz wystawi orzeczenie o niezdolności do pracy.

Pracownik zostanie  poinformowany przez Medicover o możliwości odwołania do WOMP w terminie ustawowym.

W takim przypadku Medicover przekaże pracodawcy informację co jest przyczyną niezdolności do pracy, może (ale nie musi) to też zrobić sam pracownik. Jeśli pracodawca będzie mógł zapewnić zmianę warunków pracy zgodną ze wskazanymi ograniczeniami, skieruje pracownika na ponowne badanie profilaktyczne uwzględniające przekazane przez lekarza informacje odnośnie nowych warunków pracy. W przeciwnym przypadku może zostać podjęta decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Proszę o przekazanie informacji Waszym Liderom."

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska stanowczo sprzeciwia się tak radykalnej zmianie w zakresie wystawianych przez lekarza MEDICOVER orzeczeń po badaniach okresowych/kontrolnych. Obecnie robimy analizę prawną. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco!

 

Pieczęć 3 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

 Podziękowanie dla MOZ

Podziękowanie Volvo

Zgodnie z decyzją Komisji Międzyzakładowej w dniu 31.03.2020r MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. dokonała przelewu na konto szpitala kwoty 10.000zł

W dniu 8.04.2020r Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska w porozumieniu z Zarządem Volvo Polska sp. z o.o  przekazała 10 tysięcy zł na potrzeby szpitali w naszym regionie. Są to środki zgromadzone przez pracowników Volvo.

W dniu 23.04.2020r dokonalismy kolejnego przelewu na konto szpitala kwoty 12 200zł!

Łącznie przekazano na pomoc szpitalom 32 200zł!

Wszystkie środki zostały zebrane w czasie przeprowadzonej przez nas zbiórki. 

 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się przyłączyli do akcji i wpłacili pieniądze!

 

Ze związkowym pozdrowieniem.

Bogusław Jurgielewicz

Piotr Bartków

________________________________________________________________________________

 

 

Więcej artykułów…

  1. Wycieczka do Zakopanego
© 2021 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.