jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Komunikat Prezydium (23)

 

 

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Volvo Polska w 2020 r.

Informujemy, że pracodawca zakończył negocjacje podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Volvo Polska sp. z o.o. we Wrocławiu na rok 2020 z reprezentatywną Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska we Wrocławiu. Zarząd Volvo Polska wysoko ocenia przebieg tegorocznych negocjacji, podkreślając w szczególności efektywny przebieg obrad, rzeczową, spokojną atmosferę rozmów w poczuciu odpowiedzialności za firmę.

W wyniku osiągniętego porozumienia strony zgodnie ustaliły, co następuje:

1. Wysokość podwyżki wynagrodzeń w 2020 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wynosi średnio 250 złotych z podziałem:

  1. 120 zł. jako podwyżka obligatoryjna
  2. średnio 130 zł jako podwyżka uznaniowa, jednakże nie więcej niż 200 PLN
  3. dodatkowy budżet w wysokości 9 560 zł przeznaczony na dopasowanie do poziomów rynkowych następujących stanowisk: ślusarz-spawacz
  4. podwyżka płac dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych następuje z dniem 1 marca 2020 i zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc marzec, tj. do 10.04.2020.

2. Wysokość podwyżki wynagrodzeń w 2020 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych wynosi średnio 5%. Podwyżka ta przyznawana jest przez Pracodawcę wyłącznie uznaniowo.

Podwyżka płac uznaniowa dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych zostanie przyznana w okresie od
1 marca 2020 do 31 grudnia 2020
.

3. Ponadto, na wniosek Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska we Wrocławiu, Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego świadczenia świątecznego, wypłacanego z okazji Świąt Wielkanocnych, w wyskości średnio 270 zł na pracownika. Wypłata tego świadczenia będzie uzależniona od średniego dochodu pracownika przypadającego na 1 członka w rodzinie. Poniższa tabela prezentuje wysokość świadczeń stosownie do poszczególnych progów.

Średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego pracownika Kwota świadczenia
do 1000 PLN 450
od 1001 do 1429 PLN 400
od 1430 do 2129 PLN 350
od 2130 do 3008 PLN 300
od 3009 PLN 250

 

Powyższe świadczenie zostanie wypłacone z wynagrodzeniem za miesiąc marzec 2020 (do 10 kwietnia 2020) lub miesiąc kwiecień 2020 (do 10 maja 2020) na podstawie wniosków złożonych przez pracowników (szczegóły będą opublikowane w odrębnym komunikacie).

Poniżej załączamy treść Porozumienia wraz z załącznikami.

 

Zarząd Volvo Polska we Wrocławiu       Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. o.o.

Zarząd                         

Link do komunikatu You Tube: 

https://youtu.be/LYbp3hoPNCU 

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2