jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Komunikat Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. z dnia 24.10.2023

znaczek stary

Informujemy, że w dniu 24.10.2023r wszystkie organizacje związkowe działające w Volvo Polska Sp. z o.o. otrzymały od Zarządu Volvo zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych (pierwszy etap). Zwolnienia zostaną przeprowadzone w terminie od 31.12.2023r do 31.01.2024r.

Pracownicy objęci zwolnieniem w pierwszym etapie, będą informowani od połowy listopada.

Pracodawca zada pytanie do pracowników, w jakiej formule chcą rozwiązać umowę o pracę.

  1. Ustawowej za wypowiedzeniem skróconym do jednego miesiąca,
  2. Za porozumieniem stron ze wskazaniem podstawy prawnej - Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1) art. 10.

Objętych zwolnieniem grupowym w pierwszym etapie będzie ok. 340 pracowników produkcji, logistyki i ok. 50 pracowników administracyjno - biurowych.

Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych został w zawiadomieniu wskazany termin 20 dni na zawarcie porozumienia i przyjęcie regulaminu zwolnień.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska przeprowadziła cały proces uzgodnień pakietów socjalnych zarówno finansowych i niefinansowych dla pracowników objętych zwolnieniami i podpisała stosowne porozumienia.

W razie pytań zapraszamy do biura Komisji.       

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2