jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Aktualności

POROZUMIENIE W SPRAWIE WARUNKÓW POZAFINANSOWYCH PAKIETU SOCJALNEGO

W dniu 29.08.2023 zostało podpisane porozumienie w sprawie warunków pozafinansowych pakietu socjalnego dla pracowników zwalnianych w związku z zakończeniem produkcji autobusów we Wrocławiu.

Celem jego jest zapewnienie dodatkowego wsparcia pozafinansowego pracownikom objętym redukcją.

Link do dokumentu.

 

Zaproszenie

ZNACZEK VOLVO may

                              ZAPROSZENIE

 

W imieniu własnym oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska serdecznie zapraszam wszystkich członków naszej organizacji na coroczną biesiadę przy grillu, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2023r na terenach zielonych Volvo Polska.  

Rozpoczęcie biesiady o godz. 14.30.

zakończenie godz. 20.00.

Zapisy w biurze Komisji Międzyzakładowej w budynku wartowni nr. 1 pok. 011 lub telefonicznie tel.    71/3021795, 609010106

Uwaga!!!

Jeżeli ktoś nie jest pewny swojego udziału w biesiadzie proszę się nie zapisywać.

W biesiadzie mogą wziąć udział osoby towarzyszące (współmałżonek, narzeczeństwo) po dokonaniu wpłaty 30zł na konto organizacji.

Zakładowa Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

Ul Mydlana 2, 51-502 Wrocław

Nr. konta 85 1020 5242 0000 2602 0198 7916  

W tytule wpłaty proszę wpisać: cele statutowe

Zgłoszenia do 5 lipca 2023r.

                                    Ze związkowym pozdrowieniem

 

                                                                             Bogusław Jurgielewicz

Komunikat prasowy

                                                                                                 Wrocław 19.05.2023r.

                                      

Podpisanie porozumienia w sprawie warunków finansowych pakietu socjalnego.

W nawiązaniu do ogłoszonej w dniu 16 marca 2023 decyzji o wygaszeniu produkcji autobusów we Wrocławiu informujemy, że w dniu 18 maja, 2023 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Volvo Polska Sp. z o.o. i Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. w sprawie warunków finansowych pakietu socjalnego dla pracowników objętych redukcją zatrudnienia w związku z zakończeniem produkcji autobusów we Wrocławiu. Celem porozumienia jest zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego pracownikom objętym redukcją.

Rozmowy Pomiędzy Zarządem Volvo Polska sp. z o.o. a MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o. o. dotyczące pakietu socjalnego (finansowego) rozpoczęły się 4 kwietnia 2024r. i zakończyły 18 maja 2023r.

Projekt porozumienia został zaakceptowany przez Komisję MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. a następnie w dniu 18.05.2023r na spotkaniu informacyjnym z załogą Solidarność poinformowała o jego głównych założeniach i warunkach.

Kluczowe warunki finansowe porozumienia:

Staż pracy w Volvo Polska

Odprawa pieniężna

na mocy ustawy

Dodatkowa odprawa
do 2 lat włącznie 1- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika 3600 zł brutto x ilość lat zatrudnienia u Pracodawcy
powyżej 2 do 8 lat włącznie 2- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika
powyżej 8 lat 3- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika

Dla pracowników, którzy nie znajdą zatrudnienia u Inwestora lub w Grupie Volvo, z którymi rozwiązanie umowy nastąpi na mocy porozumienia stron, zostanie wypłacone odszkodowanie obliczone jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: 

a) 1 - miesięczne odszkodowanie - pracownik ze stażem pracy w Volvo Polska wynoszącym mniej niż 3 lata lub

b) 3 - miesięczne odszkodowanie - pracownik ze stażem pracy w Volvo Polska wynoszącym co najmniej 3 lata.

Inne niż finansowe aspekty wsparcia pracowników będą przedmiotem odrębnych rozmów i zawarcia porozumienia w późniejszym terminie.

Bogusław Jurgielewicz - Przewodniczący

 

 

Więcej artykułów…

  1. Życzenia Wielkanocne 2023
© 2023 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2