jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Porozumienie z 18 maja 2023

                                                                                                 Wrocław 19.05.2023r.

                                      

Podpisanie porozumienia w sprawie warunków finansowych pakietu socjalnego.

W nawiązaniu do ogłoszonej w dniu 16 marca 2023 decyzji o wygaszeniu produkcji autobusów we Wrocławiu informujemy, że w dniu 18 maja, 2023 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Volvo Polska Sp. z o.o. i Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. w sprawie warunków finansowych pakietu socjalnego dla pracowników objętych redukcją zatrudnienia w związku z zakończeniem produkcji autobusów we Wrocławiu. Celem porozumienia jest zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego pracownikom objętym redukcją.

Rozmowy Pomiędzy Zarządem Volvo Polska sp. z o.o. a MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o. o. dotyczące pakietu socjalnego (finansowego) rozpoczęły się 4 kwietnia 2024r. i zakończyły 18 maja 2023r.

Projekt porozumienia został zaakceptowany przez Komisję MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. a następnie w dniu 18.05.2023r na spotkaniu informacyjnym z załogą Solidarność poinformowała o jego głównych założeniach i warunkach.

Kluczowe warunki finansowe porozumienia:

Staż pracy w Volvo Polska

Odprawa pieniężna

na mocy ustawy

Dodatkowa odprawa
do 2 lat włącznie 1- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika 3600 zł brutto x ilość lat zatrudnienia u Pracodawcy
powyżej 2 do 8 lat włącznie 2- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika
powyżej 8 lat 3- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika

Dla pracowników, którzy nie znajdą zatrudnienia u Inwestora lub w Grupie Volvo, z którymi rozwiązanie umowy nastąpi na mocy porozumienia stron, zostanie wypłacone odszkodowanie obliczone jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: 

a) 1 - miesięczne odszkodowanie - pracownik ze stażem pracy w Volvo Polska wynoszącym mniej niż 3 lata lub

b) 3 - miesięczne odszkodowanie - pracownik ze stażem pracy w Volvo Polska wynoszącym co najmniej 3 lata.

Inne niż finansowe aspekty wsparcia pracowników będą przedmiotem odrębnych rozmów i zawarcia porozumienia w późniejszym terminie.

Bogusław Jurgielewicz - Przewodniczący

 

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2