jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Aktualności

Połączenie Organizacji Związkowych

Informujemy, że Zarządy MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. o.o. oraz ZOZ NSZZ „Solidarność” Simoldes Plasticos Polska Sp. z.o.o. w celu rozszerzenia działalności Związku oraz budowania wspólnej, silnej reprezentacji w branży motoryzacyjnej i skutecznej realizacji strategii rozwoju NSZZ „Solidarność” postanowiły połączyć się w jedną organizację związkową.

 

Razem możemy więcej!

 

Ze związkowym pozdrowieniem.

 

Bogusław Jurgielewicz – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Volvo Polska

Izabela Mądry – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Simoldes Plasticos Polska

 

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników

Informujemy, że zasady dofinansowania wypoczynku letniego uległy zmianie – kwota dofinansowania uległa podwyższeniu o 50 zł.

Treść Aneksu nr 1 /2022 do Regulaminu ZFŚS oraz zaktualizowanego Załącznika nr 6 do Regulaminu ZFŚS: Decyzja w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie dołączone do niniejszego komunikatu.

Do otrzymania dofinansowania wypoczynku letniego uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Volvo Polska, którzy złożą wniosek o ich wypłatę.

Dofinansowanie wypoczynku letniego będzie przyznane w czterech wysokościach, a wartość otrzymanego dofinansowania będzie uzależniona od wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Wysokość świadczeń:

Średni dochód w rodzinie Wysokość dofinansowania wypoczynku letniego
do 2000 PLN 750 zł.
od 2001 do 3500 PLN 650 zł.
od 3501 do 4900 PLN 550 zł.
powyżej 4900 PLN 450 zł.

 

Wypłata dofinansowania wypoczynku letniego będzie realizowana z wypłatą wynagrodzenia za czerwiec 2022 i za lipiec 2022.

Pracownicy, którzy złożą wniosek w terminie:

  1. do 24.06.2022
  2. do 22.07.2022

Osoby, które zawnioskowały o wszystkie świadczenia jednocześnie w marcu lub kwietniu 2022 nie muszą składać kolejnego wniosku, chyba że zmieniła się ich sytuacja dochodowa – np. poprzez zmianę ilości członków rodziny.

Do kalkulacji dochodu należy przyjąć dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne każdego członka rodziny z deklaracji PIT za 2021 rok.

Formularz Wniosku dostępny jest:

  1. dla pracowników produkcyjnych - na dyżurze kadrowo-płacowym lub u lidera (forma papierowa)

W celu ułatwienia procesu doręczania wniosków udostępniona zostanie skrzynka korespondencyjna na produkcji VPI (obok biura Zarządu Produkcji Autobusów). Pracownicy produkcyjni, którzy nie mają dostępu do służbowej poczty e-mail składają dokumenty w formie papierowej. Formularz dostępny jest na Employee Center

      b. dla pracowników biurowych - interaktywny formularz dostępny jesttutaj

Prosimy o przekazanie tej informacji pracownikom nieobecnym w pracy np. będacych na zwolnieniu lekarskim.

 

Zniżki z legitymacją NSZZ "Solidarność"

Koleżanki i Koledzy!

Na mocy porozumienia podpisanego na  XXXIII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w dniu 23 czerwca 2022 r. informujemy, że każdy członek Związku, posiadający elektroniczną legitymację związkową ma możliwość skorzystania z

50% zniżki na bilet do Centrum Historii Zajezdnia

oraz 

30% zniżki na spektakle Teatru Polskiego we Wrocławiu.

ulotka zniżki2

 

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej 14.06.2022r

  hqdefaultHHIVWR57                                                                                              

    

14 czerwca 2022r odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

Podczas posiedzenia omówione zostały:

- sprawy związane z sytuacją VPI przedstawiane na ostatnim spotkaniu VLM w dniu 10 czerwca 2022r (prosimy liderów o przekazanie informacji z tego spotkania pracownikom),

- wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego z ZFŚS (informacja na www. komunikat wydany w dniu 14 czerwca 2022r).

- została przedstawiona informacja z rozmów z Zarządem Volvo dotycząca możliwości powrotu do pracy sprzed covid-19 (rozmowy trwają nadal).

- na wniosek członków NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa omówiła temat dotyczący znacznego wzrostu kosztów dojazdu do pracy formułując wniosek do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o.  

  

Do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o.

Dotyczy: zmian do regulaminu wynagrodzeń.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. działając w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska składa wniosek do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o. dotyczący wprowadzenia do regulaminu wynagrodzeń pozycji o nazwie „dodatek na dojazd do pracy” w wysokości 8zł za każdy przepracowany dzień, co stanowi przy przepracowaniu średnio 20 dni w miesiącu, kwotę 160zł.

Nasze wystąpienie uzasadnione jest znacznym wzrostem kosztów dojazdu do pracy.

Oczekujemy wprowadzenia zmian do regulaminu wynagrodzeń od 1 czerwca 2022r.

 

Ze związkowym pozdrowieniem

Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący

 

 

Więcej artykułów…

  1. Wycieczka do Karpacza
© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2