jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Aktualności

Zniżki z legitymacją NSZZ "Solidarność"

Koleżanki i Koledzy!

Na mocy porozumienia podpisanego na  XXXIII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w dniu 23 czerwca 2022 r. informujemy, że każdy członek Związku, posiadający elektroniczną legitymację związkową ma możliwość skorzystania z

50% zniżki na bilet do Centrum Historii Zajezdnia

oraz 

30% zniżki na spektakle Teatru Polskiego we Wrocławiu.

ulotka zniżki2

 

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej 14.06.2022r

  hqdefaultHHIVWR57                                                                                              

    

14 czerwca 2022r odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

Podczas posiedzenia omówione zostały:

- sprawy związane z sytuacją VPI przedstawiane na ostatnim spotkaniu VLM w dniu 10 czerwca 2022r (prosimy liderów o przekazanie informacji z tego spotkania pracownikom),

- wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego z ZFŚS (informacja na www. komunikat wydany w dniu 14 czerwca 2022r).

- została przedstawiona informacja z rozmów z Zarządem Volvo dotycząca możliwości powrotu do pracy sprzed covid-19 (rozmowy trwają nadal).

- na wniosek członków NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa omówiła temat dotyczący znacznego wzrostu kosztów dojazdu do pracy formułując wniosek do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o.  

  

Do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o.

Dotyczy: zmian do regulaminu wynagrodzeń.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. działając w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska składa wniosek do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o. dotyczący wprowadzenia do regulaminu wynagrodzeń pozycji o nazwie „dodatek na dojazd do pracy” w wysokości 8zł za każdy przepracowany dzień, co stanowi przy przepracowaniu średnio 20 dni w miesiącu, kwotę 160zł.

Nasze wystąpienie uzasadnione jest znacznym wzrostem kosztów dojazdu do pracy.

Oczekujemy wprowadzenia zmian do regulaminu wynagrodzeń od 1 czerwca 2022r.

 

Ze związkowym pozdrowieniem

Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący

 

 

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników

Informujemy, że zasady dofinansowania wypoczynku letniego uległy zmianie – kwota dofinansowania uległa podwyższeniu o 50 zł.

Treść Aneksu nr 1 /2022 do Regulaminu ZFŚS oraz zaktualizowanego Załącznika nr 6 do Regulaminu ZFŚS: Decyzja w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie dołączone do niniejszego komunikatu.

Do otrzymania dofinansowania wypoczynku letniego uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Volvo Polska, którzy złożą wniosek o ich wypłatę.

Dofinansowanie wypoczynku letniego będzie przyznane w czterech wysokościach, a wartość otrzymanego dofinansowania będzie uzależniona od wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Wysokość świadczeń:

Średni dochód w rodzinie Wysokość dofinansowania wypoczynku letniego
do 2000 PLN 750 zł.
od 2001 do 3500 PLN 650 zł.
od 3501 do 4900 PLN 550 zł.
powyżej 4900 PLN 450 zł.

 

Wypłata dofinansowania wypoczynku letniego będzie realizowana z wypłatą wynagrodzenia za czerwiec 2022 i za lipiec 2022.

Pracownicy, którzy złożą wniosek w terminie:

  1. do 24.06.2022
  2. do 22.07.2022

Osoby, które zawnioskowały o wszystkie świadczenia jednocześnie w marcu lub kwietniu 2022 nie muszą składać kolejnego wniosku, chyba że zmieniła się ich sytuacja dochodowa – np. poprzez zmianę ilości członków rodziny.

Do kalkulacji dochodu należy przyjąć dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne każdego członka rodziny z deklaracji PIT za 2021 rok.

Formularz Wniosku dostępny jest:

  1. dla pracowników produkcyjnych - na dyżurze kadrowo-płacowym lub u lidera (forma papierowa)

W celu ułatwienia procesu doręczania wniosków udostępniona zostanie skrzynka korespondencyjna na produkcji VPI (obok biura Zarządu Produkcji Autobusów). Pracownicy produkcyjni, którzy nie mają dostępu do służbowej poczty e-mail składają dokumenty w formie papierowej. Formularz dostępny jest na Employee Center

      b. dla pracowników biurowych - interaktywny formularz dostępny jesttutaj

Prosimy o przekazanie tej informacji pracownikom nieobecnym w pracy np. będacych na zwolnieniu lekarskim.

 

Wycieczka do Karpacza

Wang 

Wycieczka do Karpacza (4 czerwca 2022r)

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” zaprasza członków związku i ich rodziny do wzięcia udziału w wycieczce rodzinnej do Karpacza. 

Termin wycieczki:
4 czerwca 2022

Wyjazd: 4 czerwca (sobota) Jelcz Laskowice (parking centrum sportu) o godzinie 6.00, parking nr 1 Volvo Polska godz. 6.30.

Powrót: 4 czerwca wyjazd z Karpacza około godziny 18.00.

Program wycieczki:
Indywidualne zwiedzanie
Karpacza i okolic, ok. godz. 16.30 planowane jest ognisko i pieczenie kiełbasek,

W wycieczce mogą wziąć udział członkowie związku NSZZ „Solidarność” oraz członkowie ich rodzin (współmałżonek oraz dzieci uczące się do 25 roku życia, partner, partnerka).

Koszt wycieczki:

10 zł od osoby (jest to koszt kiełbasy na ognisko),

Jak się zgłosić?
1) zgłoszenia przyjmowane są w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska  od dnia 19.05.2022r do 24.05.2022 – pokój nr 011 (parter w budynku wartowni nr 1); tel. 71/3021795

2) pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

3) lub przez wysłanie sms na nr. Tel. 609 010 106.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku większego zainteresowania będzie ustalony kolejny termin. 

Wpłaty należy dokonać:  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność" Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław nr. konta: 85 1020 5242 0000 2602 0198 7916

z dopiskiem: cele statutowe Karpacz.  

Serdecznie zapraszamy

 

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

  hqdefaultHHIVWR57                                                                                              

Komunikat z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

W dniu 12 maja odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. Podczas posiedzenia została przedstawiona informacja dotycząca sporu zbiorowego przeniesienia podwozi autobusowych do Szwecji (szerszą informację przedstawimy w najbliższym czasie.

Omówiono obecną sytuację na VPI po spotkaniu VLM. Prosimy liderów o przekazanie pracownikom tak zwanej notatki skrótowej po spotkaniu.

Komisja zajęła stanowisko w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego Covid-19, oraz zmian wskaźników i celów premiowych dla obszarów nieprodukcyjnych IT, Grupy Finansów, Grupy People & Culture … ,

Komisja podjęła decyzję o zorganizowaniu jednodniowej wycieczki rodzinnej do Karpacza.

Zarządzenia ws. Covid-19

„Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. wnosi do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o. o nieskracanie czasu obowiązywania Zarządzenia ws. rozkładu czasu pracy w Volvo Polska Centrum Przemysłowe Autobusy w związku z wystąpieniem covid-19. Uważamy, że ewentualne skrócenie „zarządzenia” może nastąpić w całości, z przywróceniem pracy tylko na jedną zmianę, a nie tylko zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż obecna decyzja Ministra zdrowia o zakończeniu stanu epidemii może być krótkoterminowa. W obecnym czasie obserwujemy wprawdzie spadek ilości zachorowań w Europie jednak w krajach Azjatyckich wprowadzane są kolejne lockdown-y.”

Zmiany załącznika nr. 1,3 regulaminu premiowania,

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. jak w poprzednich latach nie zajmuje stanowiska w sprawie zaproponowanych celów premiowych w załącznikach do Regulaminu Premiowania 1, 3 oraz 4a. Uzasadnienie zostało przedstawione w ubiegłych latach.

W sprawie wprowadzenia nowego wskaźnika w załączniku 1 i 3 dotyczącego ilości pojazdów elektrycznych jest wymagane uzgodnienie z organizacją związkową.

W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie uzasadnienia i celowości wprowadzenia takiego wskaźnika, oraz udzielenia wyjaśnień dlaczego taki wskaźnik nie jest wprowadzony w sektorze przemysłowym VPI, który ma bezpośredni wpływ na ilość wyprodukowanych pojazdów elektrycznych.

                                                                      

Ze związkowym pozdrowieniem

Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący

 

 

© 2023 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2