jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej 19.07.2022 r.

hqdefaultHHIVWR57

W dniu 19 lipca 2022r odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

Podczas posiedzenia zostały omówione tematy:

Zmiana czasu pracy - rozpoczęcia i zakończenia pracy.

W związku z wywołaną dyskusją wśród pracowników dotyczącą czasu pracy (zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy) Zarząd Volvo Polska przesłał do zaopiniowania propozycję zmian do regulaminu pracy tj.

  1. pierwsza zmiana rozpoczęcie pracy 5.45 zakończenie 13.50
  2. druga zmiana rozpoczęcie pracy 13.45 zakończenie 21.50   
  3. trzecia zmiana rozpoczęcie pracy 21.45 zakończenie 5.50
  4. Zmiana pory nocnej 21.45 – 5.45

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przeprowadziła sondaż wśród członków związku, również zostali poproszeni liderzy należący do naszej organizacji o rozeznanie w swoich zespołach i przekazanie zwrotnej informacji do Przewodniczącego Komisji.

Z uzyskanych informacji zwrotnych wynika, że zdania są podzielone. Większość opowiedziała się za zmianą, część była przeciwna, a dla części jest to obojętne. W związku z powyższym Komisja przyjęła stanowisko – treść poniżej:

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji wśród pracowników, dotyczącej proponowanych zmian czasu pracy wyraża zgodę na dokonanie zmian w treści regulaminu pracy dotyczącej rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz zmiany pory nocnej po spełnieniu niżej wymienionych warunków:

  1. zapewnienie dojazdów komunikacją zbiorową (MPK i PKP) na przystanki przyzakładowe, odpowiadających godzinom rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  2. Umożliwienie pracownikom w uzasadnionych przypadkach korzystania z indywidualnego czasu pracy w obecnym rozkładzie.

Jednocześnie informujemy, że do dnia złożenia pisma żadna z funkcjonujących organizacji związkowych w Volvo Polska Sp. z o.o. nie podjęła działań w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska.

„Dodatek na dojazdy do pracy”

W dniu 15 czerwca został złożony do Zarządu Volvo wniosek dotyczący wprowadzenia do regulaminu wynagrodzeń pozycji o nazwie „dodatek na dojazd do pracy” w wysokości 8zł za każdy przepracowany dzień, co stanowi przy przepracowaniu średnio 20 dni w miesiącu kwotę 160zł.

W tym temacie odbyły się dwa spotkania z Zarządem Volvo, który poinformował między innymi, że w budżecie na 2022r nie ma przewidzianych środków na podwyższenie wynagrodzeń.  

Uzgodniliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się po wakacjach i do tego czasu obie strony zastanowią się jakie można podjąć działania, aby spróbować rozwiązać przynajmniej częściowo problem z wysokimi kosztami dojazdu.

Nowy model obuwia roboczego.

Po prawie dwóch latach od czasu rozpoczęcia rozmów dotyczących zmiany obuwia roboczego. Powołany zespół dokonał wyboru obuwia marki UVEX, który będzie miał dwa warianty: sandały i obuwie pełne.

Obecnie Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” pozytywnie zaopiniowała obuwie jednak nie zgadza się na propozycję Pracodawcy, co do okresu użytkowania (24 miesiące). W tej sprawie toczą się nadal rozmowy.

Biesiada Solidarności Volvo.

Wstępnie został ustalony na dzień 3 września 2022r termin na naszą związkową biesiadę. Zasady udziału w imprezie zostaną podane po urlopie.

                                                         Ze związkowym pozdrowieniem

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2