jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników

Informujemy, że zasady dofinansowania wypoczynku letniego uległy zmianie – kwota dofinansowania uległa podwyższeniu o 50 zł.

Treść Aneksu nr 1 /2022 do Regulaminu ZFŚS oraz zaktualizowanego Załącznika nr 6 do Regulaminu ZFŚS: Decyzja w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie dołączone do niniejszego komunikatu.

Do otrzymania dofinansowania wypoczynku letniego uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Volvo Polska, którzy złożą wniosek o ich wypłatę.

Dofinansowanie wypoczynku letniego będzie przyznane w czterech wysokościach, a wartość otrzymanego dofinansowania będzie uzależniona od wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Wysokość świadczeń:

Średni dochód w rodzinie Wysokość dofinansowania wypoczynku letniego
do 2000 PLN 750 zł.
od 2001 do 3500 PLN 650 zł.
od 3501 do 4900 PLN 550 zł.
powyżej 4900 PLN 450 zł.

 

Wypłata dofinansowania wypoczynku letniego będzie realizowana z wypłatą wynagrodzenia za czerwiec 2022 i za lipiec 2022.

Pracownicy, którzy złożą wniosek w terminie:

  1. do 24.06.2022
  2. do 22.07.2022

Osoby, które zawnioskowały o wszystkie świadczenia jednocześnie w marcu lub kwietniu 2022 nie muszą składać kolejnego wniosku, chyba że zmieniła się ich sytuacja dochodowa – np. poprzez zmianę ilości członków rodziny.

Do kalkulacji dochodu należy przyjąć dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne każdego członka rodziny z deklaracji PIT za 2021 rok.

Formularz Wniosku dostępny jest:

  1. dla pracowników produkcyjnych - na dyżurze kadrowo-płacowym lub u lidera (forma papierowa)

W celu ułatwienia procesu doręczania wniosków udostępniona zostanie skrzynka korespondencyjna na produkcji VPI (obok biura Zarządu Produkcji Autobusów). Pracownicy produkcyjni, którzy nie mają dostępu do służbowej poczty e-mail składają dokumenty w formie papierowej. Formularz dostępny jest na Employee Center

      b. dla pracowników biurowych - interaktywny formularz dostępny jesttutaj

Prosimy o przekazanie tej informacji pracownikom nieobecnym w pracy np. będacych na zwolnieniu lekarskim.

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2