jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej 14.06.2022r

  hqdefaultHHIVWR57                                                                                              

    

14 czerwca 2022r odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

Podczas posiedzenia omówione zostały:

- sprawy związane z sytuacją VPI przedstawiane na ostatnim spotkaniu VLM w dniu 10 czerwca 2022r (prosimy liderów o przekazanie informacji z tego spotkania pracownikom),

- wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego z ZFŚS (informacja na www. komunikat wydany w dniu 14 czerwca 2022r).

- została przedstawiona informacja z rozmów z Zarządem Volvo dotycząca możliwości powrotu do pracy sprzed covid-19 (rozmowy trwają nadal).

- na wniosek członków NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa omówiła temat dotyczący znacznego wzrostu kosztów dojazdu do pracy formułując wniosek do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o.  

  

Do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o.

Dotyczy: zmian do regulaminu wynagrodzeń.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. działając w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska składa wniosek do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o. dotyczący wprowadzenia do regulaminu wynagrodzeń pozycji o nazwie „dodatek na dojazd do pracy” w wysokości 8zł za każdy przepracowany dzień, co stanowi przy przepracowaniu średnio 20 dni w miesiącu, kwotę 160zł.

Nasze wystąpienie uzasadnione jest znacznym wzrostem kosztów dojazdu do pracy.

Oczekujemy wprowadzenia zmian do regulaminu wynagrodzeń od 1 czerwca 2022r.

 

Ze związkowym pozdrowieniem

Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący

 

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2