jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

W dniu 11 października 2023r. został podpisany aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie warunków finansowych pakietu socjalnego dla pracowników zwalnianych w związku z zakończeniem produkcji autobusów we Wrocławiu z dnia 18.05.2023.

Na mocy aneksu w przypadku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z pracownikiem znajdującym się w wieku przedemerytalnym w rozumieniu art. 39 Kodeksu pracy, pracownik otrzyma dodatkową odprawę w wysokości 600 zł brutto za każdy pełny miesiąc, który pozostanie pracownikowi od rozwiązania umowy do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Pracownicy którzy wyrażą zainteresowanie zawarciem takiego porozumienia powinni skontaktować się z HR. 

Pozostałe zapisy Porozumienia nie ulegają zmianie.

 
© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2