jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Aktualności

Wybory

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

 

Dobiega końca kadencja 2014 – 2018, zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wybory władz statutowych Komisji Zakładowych muszą zostać przeprowadzone w terminie od 1 listopada 2017r do końca marca 2018r.

W związku z powyższym w dniu 25 października 2017r Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska podjęła uchwałę nr 5/2017 ws. powołania Zakładowej Komisji Wyborczej, która ma za zadanie przygotować wybory w naszej organizacji pod kontem organizacyjno programowym.  

W dniu 17 listopada KZ podjęła uchwałę nr 6/2017 dotyczącą ustalenia klucza wyborczego. Wszystkie decyzje Zakładowej Komisji Wyborczej będą przekazywane do członków związku na tablicach informacyjnych.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady przeprowadzenia wyborów.

  1. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” wybory zostaną przeprowadzone na funkcję Delegata na Zakładowe Zebranie Delegatów w oparciu o Ordynację Wyborczą NSZZ „Solidarność” Wybory poza zebraniem (z urną).
  2. Komisja Zakładowa uchwałą nr 6/2017 ustaliła minimalny okręg wyborczy liczący minimum 4 członków oraz przyjęła klucz liczbowy obowiązujący przy wyborze delegata(ów) – 1 delegat wybierany jest na każde rozpoczęte 10 członków związku.

  3. Zakładowa Komisja Wyborcza w oparciu o schemat organizacyjny naszego zakładu uchwałą nr 2/2017 ustaliła 25 Okręgów Wyborczych.

  4. Zakładowa Komisja Wyborcza w/w uchwale przyjęła harmonogram wyborów na delegata z podaniem terminu, miejsca i czasu wyborów (prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z terminami wyborów). Proszę pamiętać, że kandydaci zgłoszeni po terminie nie zostaną zarejestrowani.

  5. Formularze zgłoszeniowe kandydata na Delegata można otrzymać u przedstawicieli Zakładowej Komisji Wyborczej, oraz w biurze Komisji Zakładowej. Wypełnione zgłoszenia kandydatów na delegata składamy do Zakładowej Komisji Wyborczej (siedzibą Komisji Wyborczej jest biuro Komisji Zakładowej). Proszę pamiętać, że na karcie zgłoszeniowej należy wpisać numer okręgu z którego zgłaszany jest kandydat. Komisja wyborcza ustaliła terminy zgłaszania kandydatów na delegata od 23 listopada do 4 grudnia 2017r do godz. 14.30.

  6. Zakładowe Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018r.    

                                                                                                                                     

             W razie pytań dodatkowych informacji udziela Zakładowa Komisja Wyborcza, która swoją siedzibę ma w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” tel. 71/3021795 lub 609010106.

                         Zakładowa Komisja Wyborcza

 

Wycieczka do Pragi

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza pracowników i ich rodziny do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi.

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza pracowników i ich rodziny do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi. 

Piknik związkowy 2017

DSC00875

W imieniu własnym oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska serdecznie zapraszam wszystkich członków naszej organizacji na coroczną biesiadę przy grillu, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2017r na terenach zielonych Volvo Polska.  

 

Rozpoczęcie biesiady o godz. 14.00.

zakończenie godz. 20.00.

 

 

Prosimy o zrobienie na wydziałach list, które należy przekazać członkom Komisji Zakładowej, lub bezpośrednio do biura w celu zabezpieczenia cateringu.

 

      Uwaga!!!

Jeżeli ktoś nie jest pewny swojego udziału w biesiadzie proszę się nie zapisywać tylko potwierdzić udział telefonicznie na dzień przed biesiadą.

tel. 71/3021795, lub 609010106.

Udział w biesiadzie mogą wziąć osoby towarzyszące (współmałżonek, narzeczeństwo). Zgłoszenia w biurze KZ po dokonaniu wpłaty 30zł na konto organizacji.

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

Ul Mydlana 2, 51-502 Wrocław

Nr. konta 85 1020 5242 0000 2602 0198 7916

W tytule: na cele statutowe + nazwisko.  

 

Wejście na ośrodek odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości.

Zgłoszenia do 11 lipca.

      Ze związkowym pozdrowieniem

    Przewodniczący  

Bogusław Jurgielewicz

 

 

Pikieta w Warszawie

Przeciw ingerencji unijnych urzędników w polskie uregulowania dotyczące wieku emerytalnego protestowali w sobotę 16 września w Warszawie, przed budynkiem Komisji Europejskiej członkowie NSZZ “Solidarność” z całej Polski.

Podsumowanie wycieczki do Torunia

W ostatnie dwa weekendy 10-11 i 17-18 czerwca nasi pracownicy zwiedzali Toruń, w ramach organizowanej przez ZFŚS oraz ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska wycieczki. 

Pikieta w Warszawie

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” organizuje Pikietę Protestacyjną pod siedzibą Komisji Europejskiej pod hasłem:

Wiek emerytalny – Nasze prawo – Nasz wybór

 

Uroczystości w Lubinie

IMG 7426

 

 

 

W czwartek 31 sierpnia w Lubinie odbyły się z udziałem najwyższych władz państwowych oraz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  uroczystości upamiętniające Zbrodnię Lubińską.

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2