jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

baszczakwkomrce

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Aktualności

NEGOCJACJE PŁACOWE ZAKOŃCZONE

podpisW dniu 20 kwietnia zostało podpisane porozumienie, które kończy negocjacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń na 2016 rok, pomiędzy Zarządem Volvo a Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska. W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony uzgodniły wysokość podwyżki na poziomie średnio 3%. Podwyżki będą przydzielane pracownikom według zasad określonych w porozumieniu, tak jak ubiegłym roku. W podwyżkach uwzględniono również budżet na równanie nieuzasadnionych różnic w wynagrodzeniach pracowników produkcyjnych. Porozumienie oraz zasady przyznawania podwyżek wywieszone są na tablicach informacyjnych oraz są dostępne na intranecie.

V Halowy Turniej Piłki Nożnej Branży Motoryzacyjnej

size 5 football black  whiteW dniu 19 marca 2016r w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu Laskowicach odbędzie się   V Halowy Turniej Piłki Nożnej branży Motoryzacyjnej.

Godzina rozpoczęcia turnieju 8.30 przewidywany czas zakończenia godz. 18.00. Gospodarzem Turnieju jest Volvo Polska Sp. z o.o. i Solidarność Volvo.  

         Do turnieju zgłosiło się 12 reprezentacji zakładów branży motoryzacyjnej w tym dwie drużyny Volvo (harmonogram rozgrywek w załączniku).  

Zapraszamy wszystkich sympatyków i kibiców piłki nożnej do gorącego dopingu naszych zawodników.

Spotkanie Koła Emerytów


W piątek 15 stycznia w siedzibie NSZZ Solidarność Regionu Dolnośląskiego odbyło się spotkanie Koła Emerytów przy NSZZ Solidarność Pracowników Volvo Polska.

WYBORY SIP

W związku z końcem kadencji Społecznej Inspekcji Pracy w Spółce Volvo Polska, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska ustaliła zasady przeprowadzenia wyborów na nową kadencje w latach 2016 – 2020, przyjmując Regulamin Wyborów SIP dla Zakładu Volvo Polska.

Do przeprowadzenia wyborów została powołana Zakładowa Komisja Wyborcza, która ustaliła kalendarz wyborczy, podział zakładu na wydziały, terminy zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzenia wyborów. 

Regulamin, kalendarz wyborów oraz formularz zgłoszenia kandydata na wydziałowego SIP znajduje się na tablicach informacyjnych. Wszystkie dokumenty są również dostępne w biurze Komisji Zakładowej (budynek wartowni nr. 1 pokój 011).

Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Prawa i Obowiązki Społecznej Inspekcji Pracy określa Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.).


Przewodniczący Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska 

Bogusław Jurgielewicz

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2016roku

Zegarek
Od 1 stycznia  2016 wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę a także zmieniły się zasady korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia oraz urlopów ojcowskich i rodzicielskich.

Posiedzenie Komisji Zakładowej

ZNACZEK VOLVO

 

 

 

 

1 grudnia 2015roku odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

 

 

Więcej artykułów…

  1. Sprawdzam polityka
© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

fb.com/solidarnosc.volvo

OpenFinance na Facebooku