jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

baszczakwkomrce

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Aktualności

Komunikat z Posiedzenia Komisji Zakładowej

    Komunikat

z posiedzenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”   Pracowników Volvo Polska.

Wybory

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

 

Dobiega końca kadencja 2014 – 2018, zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wybory władz statutowych Komisji Zakładowych muszą zostać przeprowadzone w terminie od 1 listopada 2017r do końca marca 2018r.

W związku z powyższym w dniu 25 października 2017r Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska podjęła uchwałę nr 5/2017 ws. powołania Zakładowej Komisji Wyborczej, która ma za zadanie przygotować wybory w naszej organizacji pod kontem organizacyjno programowym.  

W dniu 17 listopada KZ podjęła uchwałę nr 6/2017 dotyczącą ustalenia klucza wyborczego. Wszystkie decyzje Zakładowej Komisji Wyborczej będą przekazywane do członków związku na tablicach informacyjnych.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady przeprowadzenia wyborów.

  1. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” wybory zostaną przeprowadzone na funkcję Delegata na Zakładowe Zebranie Delegatów w oparciu o Ordynację Wyborczą NSZZ „Solidarność” Wybory poza zebraniem (z urną).
  2. Komisja Zakładowa uchwałą nr 6/2017 ustaliła minimalny okręg wyborczy liczący minimum 4 członków oraz przyjęła klucz liczbowy obowiązujący przy wyborze delegata(ów) – 1 delegat wybierany jest na każde rozpoczęte 10 członków związku.

  3. Zakładowa Komisja Wyborcza w oparciu o schemat organizacyjny naszego zakładu uchwałą nr 2/2017 ustaliła 25 Okręgów Wyborczych.

  4. Zakładowa Komisja Wyborcza w/w uchwale przyjęła harmonogram wyborów na delegata z podaniem terminu, miejsca i czasu wyborów (prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z terminami wyborów). Proszę pamiętać, że kandydaci zgłoszeni po terminie nie zostaną zarejestrowani.

  5. Formularze zgłoszeniowe kandydata na Delegata można otrzymać u przedstawicieli Zakładowej Komisji Wyborczej, oraz w biurze Komisji Zakładowej. Wypełnione zgłoszenia kandydatów na delegata składamy do Zakładowej Komisji Wyborczej (siedzibą Komisji Wyborczej jest biuro Komisji Zakładowej). Proszę pamiętać, że na karcie zgłoszeniowej należy wpisać numer okręgu z którego zgłaszany jest kandydat. Komisja wyborcza ustaliła terminy zgłaszania kandydatów na delegata od 23 listopada do 4 grudnia 2017r do godz. 14.30.

  6. Zakładowe Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018r.    

                                                                                                                                     

             W razie pytań dodatkowych informacji udziela Zakładowa Komisja Wyborcza, która swoją siedzibę ma w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” tel. 71/3021795 lub 609010106.

                         Zakładowa Komisja Wyborcza

 

Wycieczka do Pragi

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza pracowników i ich rodziny do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi.

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza pracowników i ich rodziny do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi. 

PIELGRZYMKA LUDZI PRACY DO CZĘSTOCHOWY

Jak zawsze w trzecią niedzielę września na jasnogórskich wałach spotkali się ludzie Solidarności na ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy.

Pikieta w Warszawie

Przeciw ingerencji unijnych urzędników w polskie uregulowania dotyczące wieku emerytalnego protestowali w sobotę 16 września w Warszawie, przed budynkiem Komisji Europejskiej członkowie NSZZ “Solidarność” z całej Polski.

Więcej artykułów…

  1. Pikieta w Warszawie
© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

fb.com/solidarnosc.volvo

OpenFinance na Facebooku