jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Wybory na kadencję 2023 - 2028

           Komunikat z dnia 04.11.2022r

Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

 

Dotyczy: wybory na kadencję 2023-2028.

Dobiega końca kadencja 2018 – 2023. Zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wybory władz statutowych Komisji Zakładowych / Międzyzakładowych / Oddziałowych muszą zostać przeprowadzone w terminie od początku listopada 2022 r. do końca marca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady przeprowadzenia wyborów w MOZ NSZZ „Solidarność” Volvo Polska Sp. z o.o.

  1. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” wybory zostaną przeprowadzone na funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w oparciu o Ordynację Wyborczą NSZZ „Solidarność” Wybory poza zebraniem (z urną).
  2. Komisja Międzyzakładowa uchwałą nr 9/2022 ustaliła minimalny okręg wyborczy liczący 5 członków oraz przyjęła klucz liczbowy obowiązujący przy wyborze delegata(ów) – 1 delegat wybierany jest na każde rozpoczęte 10 członków związku.
  3. Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w oparciu o schemat organizacyjny naszego zakładu uchwałą nr 2/2022 ustaliła 15 Okręgów Wyborczych (wykaz okręgów w załączniku).
  4. Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w/w uchwale przyjęła harmonogram wyborów na delegata z podaniem terminu, miejsca i czasu wyborów (prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z terminami wyborów) Proszę pamiętać, że kandydaci zgłoszeni po terminie nie zostaną zarejestrowani.
  5. 5.Formularze zgłoszeniowe kandydata na Delegata można otrzymać u przedstawicieli Międzyzakładowej Komisji Wyborczej, oraz w biurze związkowym. Wypełnione zgłoszenia kandydatów na delegata składamy do Międzyzakładowej Komisji Wyborczej (siedzibą Komisji Wyborczej jest biuro Komisji Międzyzakładowej).

Proszę pamiętać, że na karcie zgłoszeniowej należy wpisać numer okręgu z którego zgłaszany jest kandydat.

Komisja Wyborcza ustaliła terminy zgłaszania kandydatów na delegata od 7 listopada 2022r do 17 listopada 2022r do godz. 14.30.

  1. 6.Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022r.

W razie pytań, dodatkowych informacji udziela Międzyzakładowa Komisja Wyborcza, która swoją siedzibę ma w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” tel. 71/3021795 lub 609010106.

                         Zakładowa Komisja Wyborcza:

Przewodniczący MKW                                               Sekretarz MKW

Bogusław Jurgielewicz                                        Piotr Bartków

 

 

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2