jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

wojnakomorka

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Zasiłki statutowe

Członkowi Związku przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
1. urodzin dziecka,
2. adopcji dziecka,
3. zgonu członka związku
4. zgonu członka rodziny (małżonkowie. rodzice, teściowie, dzieci).
Członek związku nabywa prawo do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ “Solidarność”.

Wysokość zasiłków wynosi 300 zł.

© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

OpenFinance na Facebooku