jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Kasa pożyczkowa

  

Związkowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa (ZKZP) to forma wzajemnej pomocy pracowników należących do NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. Kasa została utworzona przez członków Solidarności. Z wpłacanych zadeklarowanych wkładów wypłacane są pożyczki spłacane w ratach miesięcznych. W sytuacjach nadzwyczajnych wypłacane są zapomogi. Wkłady i pożyczki są nieoprocentowane.

Ogólne zasady Związkowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

1.        Do Związkowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej mogą należeć tylko członkowie NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

2.        Warunkiem przystąpienia do kasy jest wypełnienie deklaracji.

3.        Wpisowe wynosi 15zł i nie podlega zwrotowi.

4.        Uczestnik programu ZKZP określa wkład, jaki będzie, co miesiąc wnosił w przedziale pomiędzy 30zł a 250zł.

5.        Pierwszą pożyczkę z kasy można otrzymać po 6 miesiącach od czasu przystąpienia do kasy i wpłaceniu sześciu miesięcznych zadeklarowanych wkładów.

6.        Wysokość pożyczki uzależniona jest od wysokości wniesionych wkładów,

wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

7.        Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 6000zł przy wkładzie 3000zł.

8.        Maksymalny okres spłaty zadłużenia wynosi 24 miesiące.

9.        Uczestnik programu może w każdym czasie zrezygnować z ZKZP. W takim przypadku należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji.

a)        W sytuacji, kiedy wkład przewyższa zobowiązania wylicza się saldo i w przeciągu 30 dni od złożenia rezygnacji zwraca się pozostałą część wkładów.

b)        W sytuacji, kiedy zobowiązanie jest wyższe od wniesionego wkładu uczestnik programu jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty zadłużenia.

10.        Każdy pożyczkobiorca przy udzieleniu pożyczki powinien mieć dwóch żyrantów należących do NSZZ „Solidarność”. W sytuacji nie spłacenia pożyczki  przez pożyczkobiorcę zobowiązania solidarnie przechodzą na żyrantów.

11.      W sytuacji, kiedy uczestnik programu posiada wysoki wkład może dokonywać poleceń:

a)         zwrotu części wkładu

b)        pokrycia zadłużenia wkładem

Więcej informacji w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

tel. 71/ 3021795

 

© 2023 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2