jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Aktualności

Pielgrzymka do Częstochowy

 DSC1608

15 września na jasnogórskich wałach zgromadzili się licznie członkowie NSZZ “Solidarność” z całej Polski. Nie zabrakło oczywiście związkowców z "Solidarności" Pracowników Volvo Polska.

 

Wycieczka ze szkoleniem związkowym

Miło nam poinformować, że Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska podjęła decyzję dotyczącą zorganizowania dla członków NSZZ „Solidarność” szkoleń połączonych z wycieczką.

Nowa forma działalności ma na celu budowanie świadomości pracowników na temat roli związków zawodowych w kształtowaniu dialogu pomiędzy partnerami społecznymi a zarządem zakładu.      

Szkolenia są dedykowane dla wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Volvo Polska.

Na szkolenia zapisujemy się w następującej kolejności:

- Członkowie Komisji Zakładowej i Rewizyjnej.

- Członkowie związku, którzy biorą czynny udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez związek - mają pierwszeństwo.

- pozostali członkowie związku

- Członkowie rodzin, osoby towarzyszące (ponoszą pełny koszt wyjazdu).  

Pierwsze takie szkolenie odbędzie się w terminie 21-22 września 2019r.

W przypadku większego zainteresowania będą prowadzone zapisy na kolejne terminy.

Uczestnicy szkolenia – wycieczki (członkowie NSZZ „Solidarność”) pokrywają koszty związane z zakupem biletów na zwiedzanie, oraz ubezpieczenie.

Członkowie rodzin, (osoby towarzyszące) - ponoszą pełny koszt wyjazdu.

 

Program szkolenia połączonego z wycieczką

 

Komunikat Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. (2)

Komunikat

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. informuje, że do czasu wyjaśnienia z Zarządem Volvo Polska sp. z o.o. promowania społeczności LGBTQ+, które miało miejsce w dniach 5-6 czerwca 2019r nie będą udzielane żadne informacje, oraz wywiady na zewnątrz spółki.

                                                 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”

                                                 Pracowników Volvo Polska sp. z o.o.  

Więcej artykułów…

  1. Komunikat Prezydium (17)
© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2