jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Aktualności

Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów

Zakładowa Komisja Wyborcza NSZZ Solidarność” Pracowników Volvo Polska informuje, że zgodnie z uchwałą nr. 2/2017 z dnia 22.11.2017r. Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018r o godz. 7.30 w Sali ShowRoom.

Relikwiarz stanął w kaplicy "Solidarności"

13 grudnia 2017r., w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Komunikat z Posiedzenia Komisji Zakładowej

    Komunikat

z posiedzenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”   Pracowników Volvo Polska.

Wycieczka do Pragi

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza pracowników i ich rodziny do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi.

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaprasza pracowników i ich rodziny do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi. 

Wybory

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

 

Dobiega końca kadencja 2014 – 2018, zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wybory władz statutowych Komisji Zakładowych muszą zostać przeprowadzone w terminie od 1 listopada 2017r do końca marca 2018r.

W związku z powyższym w dniu 25 października 2017r Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska podjęła uchwałę nr 5/2017 ws. powołania Zakładowej Komisji Wyborczej, która ma za zadanie przygotować wybory w naszej organizacji pod kontem organizacyjno programowym.  

W dniu 17 listopada KZ podjęła uchwałę nr 6/2017 dotyczącą ustalenia klucza wyborczego. Wszystkie decyzje Zakładowej Komisji Wyborczej będą przekazywane do członków związku na tablicach informacyjnych.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady przeprowadzenia wyborów.

  1. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność” wybory zostaną przeprowadzone na funkcję Delegata na Zakładowe Zebranie Delegatów w oparciu o Ordynację Wyborczą NSZZ „Solidarność” Wybory poza zebraniem (z urną).
  2. Komisja Zakładowa uchwałą nr 6/2017 ustaliła minimalny okręg wyborczy liczący minimum 4 członków oraz przyjęła klucz liczbowy obowiązujący przy wyborze delegata(ów) – 1 delegat wybierany jest na każde rozpoczęte 10 członków związku.

  3. Zakładowa Komisja Wyborcza w oparciu o schemat organizacyjny naszego zakładu uchwałą nr 2/2017 ustaliła 25 Okręgów Wyborczych.

  4. Zakładowa Komisja Wyborcza w/w uchwale przyjęła harmonogram wyborów na delegata z podaniem terminu, miejsca i czasu wyborów (prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z terminami wyborów). Proszę pamiętać, że kandydaci zgłoszeni po terminie nie zostaną zarejestrowani.

  5. Formularze zgłoszeniowe kandydata na Delegata można otrzymać u przedstawicieli Zakładowej Komisji Wyborczej, oraz w biurze Komisji Zakładowej. Wypełnione zgłoszenia kandydatów na delegata składamy do Zakładowej Komisji Wyborczej (siedzibą Komisji Wyborczej jest biuro Komisji Zakładowej). Proszę pamiętać, że na karcie zgłoszeniowej należy wpisać numer okręgu z którego zgłaszany jest kandydat. Komisja wyborcza ustaliła terminy zgłaszania kandydatów na delegata od 23 listopada do 4 grudnia 2017r do godz. 14.30.

  6. Zakładowe Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018r.    

                                                                                                                                     

             W razie pytań dodatkowych informacji udziela Zakładowa Komisja Wyborcza, która swoją siedzibę ma w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” tel. 71/3021795 lub 609010106.

                         Zakładowa Komisja Wyborcza

 

Pikieta w Warszawie

Przeciw ingerencji unijnych urzędników w polskie uregulowania dotyczące wieku emerytalnego protestowali w sobotę 16 września w Warszawie, przed budynkiem Komisji Europejskiej członkowie NSZZ “Solidarność” z całej Polski.

Więcej artykułów…

  1. Pikieta w Warszawie
© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2