jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Zarząd Volvo Polska nie realizuje porozumienia!

Przewodniczący Komisji Zakładowej Bogusław Jurgielewicz poinformował, że podczas kolejnego etapu negocjacji które odbyły się w dniu 27 kwietnia br. Zarząd Volvo Polska wycofał się ze swojego stanowiska dotyczącego zwiększonych odpraw w przypadku braku możliwości zatrudnienia pracowników w innych jednostkach biznesowych Volvo i konieczności przeprowadzenia zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika.

„ o tyle ta sytuacja jest niezrozumiała, gdyż Zarząd Volvo w propozycji początkowej zaproponował rozwiązania z 2009r, które były stosowane podczas zwolnień w sektorze autobusowym, co dawało dobre rokowania w dalszym procesie negocjacji …” - powiedział Przewodniczący Komisji Zakładowej.

Po dogłębnej analizie przeglądu protokołów oraz stanowisk stron z prowadzonych negocjacji Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska podjęła Uchwałę nr 4/2015 która stanowi miedzy innymi:

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. postanawia wystąpić do pracodawcy z żądaniem wprowadzenia do Regulaminu Wynagradzania zasad wypłacania odpraw pieniężnych z tytułu rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Decyzja Komisji Zakładowej spowodowana jest nie realizowaniem przez Zarząd Volvo Polska porozumienia z dnia 12 grudnia 2014r dotyczącego decyzji Zarządu Grupy Volvo w przedmiocie wycofania z produkcji w 2015r produktu koparko – ładowarki oraz zaistniałą koniecznością likwidacji części operacyjnej Volvo Maszyny Budowlane we Wrocławiu i w konsekwencji redukcją zatrudnienia.

Zarząd Volvo Polska w dniu 28.04.2015r przedstawił Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” stanowisko w którym odstępuje od prowadzenia rozmów w zakresie wynegocjowania przez strony wyższych odpraw dla dotkniętych pracowników zwolnieniami.  

W razie nie uwzględnienia powyższego żądania Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. będzie uważała iż zaistnieje pomiędzy pracownikami a pracodawcą spór zbiorowy.

Komisja Zakładowa zobowiązuje Prezydium do zrealizowania powyższej uchwały i sporządzenie oraz dostarczenie pracodawcy wystąpienia o wszczęciu sporu zbiorowego.

Pełna treść uchwały dla członków NSZZ „Solidarność” Volvo Polska jest dostępna w Biurze Komisji Zakładowej.

 

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2