jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Volvo Global Dialog

ERZW dniach 14 – 16 kwietnia 2015r w Goteborgu miało miejsce spotkanie Volvo Global Dialogue. Obrady odbywały się w muzeum Volvo. Uczestniczyło w nich 45 przedstawicieli pracowników z 20 krajów europejskich i z poza Europy. Volvo Global Dialogue, to coroczne spotkanie w którym przedstawiciele pracowników oraz związków zawodowych z całego świata spotykają się z najwyższym kierownictwem Volvo Grup. Jest to forum do informacji i dialogu miedzy Zarządem Volvo a przedstawicielami pracowników. Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracowników wykorzystują ten czas na zadawanie pytań do Zarządu oraz dzielą się problemami jakie dotykają lokalne organizacje. Uczestnikom spotkania daje to szanse na uzyskanie szerszych informacji, co dzieje się w Europie i na świecie w Grupie Volvo, oraz jakie kierunki rozwoju zostały przyjęte przez Zarząd Główny Volvo.  

Następne spotkanie Volvo Global Dialogue odbędzie się 18 maja 2016r.    

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2