jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Pierwsze posiedzenie Komisji Zakładowej Solidarność Volvo 2015r

Przewodnimi tematami posiedzenia było omówienie uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” dotyczącej sposobu naliczania składki członkowskiej. W konsekwencji czego, do składki członkowskiej nie będą naliczane przychody z tytułu godzin nadliczbowych, ponadwymiarowych, ponadnormatywnych. Komisja przyjęła uchwałę budżetową dla ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska na 2015r. Uchwała zakłada między innymi realizację celów takich jak: szkolenia, poczęstunek świąteczny, piknik Solidarności oraz zasiłki statutowe.

Podczas posiedzenia zostali wybrani przedstawiciele do Europejskiej Rady Zakładowej Volvo AB w skład, której weszli; Bogusław Jurgielewicz, Artur Korneluk, Arkadiusz Mochnacki. Informacje na temat ERZ można znaleźć w zakładce współpraca, Europejska Rada.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” upoważniła Prezydium Komisji do    

- prowadzenia negocjacji dotyczącej VCE,

- do prowadzenia negocjacji płacowych na 2015r,

- podpisania umowy z Open Finance,

- podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Charytatywnym Michalczyka

- ustalenia terminu Zakładowego Zebrania Delegatów

Dalsza część posiedzenia dotyczyła omówienia sytuacji w obszarach Volvo Polska oraz występujących w nich problemach, które wymagają podjęcia dialogu z Zarządem Spółki.

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2