jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Pierwsze posiedzenie Komisji Zakładowej Solidarność Volvo 2015r

Przewodnimi tematami posiedzenia było omówienie uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” dotyczącej sposobu naliczania składki członkowskiej. W konsekwencji czego, do składki członkowskiej nie będą naliczane przychody z tytułu godzin nadliczbowych, ponadwymiarowych, ponadnormatywnych. Komisja przyjęła uchwałę budżetową dla ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska na 2015r. Uchwała zakłada między innymi realizację celów takich jak: szkolenia, poczęstunek świąteczny, piknik Solidarności oraz zasiłki statutowe.

Podczas posiedzenia zostali wybrani przedstawiciele do Europejskiej Rady Zakładowej Volvo AB w skład, której weszli; Bogusław Jurgielewicz, Artur Korneluk, Arkadiusz Mochnacki. Informacje na temat ERZ można znaleźć w zakładce współpraca, Europejska Rada.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” upoważniła Prezydium Komisji do    

- prowadzenia negocjacji dotyczącej VCE,

- do prowadzenia negocjacji płacowych na 2015r,

- podpisania umowy z Open Finance,

- podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Charytatywnym Michalczyka

- ustalenia terminu Zakładowego Zebrania Delegatów

Dalsza część posiedzenia dotyczyła omówienia sytuacji w obszarach Volvo Polska oraz występujących w nich problemach, które wymagają podjęcia dialogu z Zarządem Spółki.

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2