jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Rozmowy w sprawie VCE

Rozmowy poprzedzone były przedstawieniem analizy czynników które miały wpływ na podjęcie decyzji o wycofaniu z produkcji koparko – ładowarki.

Rokowania prowadzone są na podstawie podpisanego w dniu 12 grudnia 2014r porozumienia miedzy Zarządem Volvo Polska a związkiem zawodowym Solidarność Volvo.

Preambułą porozumienia jest decyzja Zarządu Grupy Volvo w przedmiocie wycofania z produkcji w 2015r produktu koparko – ładowarki oraz zaistniałą koniecznością likwidacji części operacyjnej Volvo Maszyny Budowlane we Wrocławiu i w konsekwencji redukcją zatrudnienia.

Mając na uwadze zabezpieczenie jak największej ilości miejsc pracy dla pracowników dotkniętych powyższą decyzja oraz zapewnienie wsparcia osobom zwalnianym, strony zawarły porozumienie.

Porozumienie określa gwarancje zatrudnienia do końca pierwszego kwartału 2015r, analizy możliwości zaoferowania zatrudnionym pracownikom VCE pracy w innych jednostkach Volvo Polska, przedstawienie organizacji związkowej analiz w tym zakresie, niezależnie od nich strony uzgodnią zakres wsparcia, które będzie oferowane zwalnianym pracownikom w przypadku braku możliwości zatrudnienia w innych strukturach Volvo Polska. Jednym z elementów wsparcia będzie wynegocjowany przez strony zwiększony poziom odpraw należnych pracownikom zwalnianym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, oraz inne programy, uznane przez strony jako konieczne do wdrożenia.

Bogusław Jurgielewicz

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2