jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

  hqdefaultHHIVWR57                                                                                              

Komunikat z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

W dniu 12 maja odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. Podczas posiedzenia została przedstawiona informacja dotycząca sporu zbiorowego przeniesienia podwozi autobusowych do Szwecji (szerszą informację przedstawimy w najbliższym czasie.

Omówiono obecną sytuację na VPI po spotkaniu VLM. Prosimy liderów o przekazanie pracownikom tak zwanej notatki skrótowej po spotkaniu.

Komisja zajęła stanowisko w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego Covid-19, oraz zmian wskaźników i celów premiowych dla obszarów nieprodukcyjnych IT, Grupy Finansów, Grupy People & Culture … ,

Komisja podjęła decyzję o zorganizowaniu jednodniowej wycieczki rodzinnej do Karpacza.

Zarządzenia ws. Covid-19

„Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. wnosi do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o. o nieskracanie czasu obowiązywania Zarządzenia ws. rozkładu czasu pracy w Volvo Polska Centrum Przemysłowe Autobusy w związku z wystąpieniem covid-19. Uważamy, że ewentualne skrócenie „zarządzenia” może nastąpić w całości, z przywróceniem pracy tylko na jedną zmianę, a nie tylko zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż obecna decyzja Ministra zdrowia o zakończeniu stanu epidemii może być krótkoterminowa. W obecnym czasie obserwujemy wprawdzie spadek ilości zachorowań w Europie jednak w krajach Azjatyckich wprowadzane są kolejne lockdown-y.”

Zmiany załącznika nr. 1,3 regulaminu premiowania,

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. jak w poprzednich latach nie zajmuje stanowiska w sprawie zaproponowanych celów premiowych w załącznikach do Regulaminu Premiowania 1, 3 oraz 4a. Uzasadnienie zostało przedstawione w ubiegłych latach.

W sprawie wprowadzenia nowego wskaźnika w załączniku 1 i 3 dotyczącego ilości pojazdów elektrycznych jest wymagane uzgodnienie z organizacją związkową.

W związku z powyższym wnosimy o przedstawienie uzasadnienia i celowości wprowadzenia takiego wskaźnika, oraz udzielenia wyjaśnień dlaczego taki wskaźnik nie jest wprowadzony w sektorze przemysłowym VPI, który ma bezpośredni wpływ na ilość wyprodukowanych pojazdów elektrycznych.

                                                                      

Ze związkowym pozdrowieniem

Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący

 

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2