jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium Komisji Międzyzakładowej

W wyniku osiągniętego porozumienia strony zgodnie ustaliły, co następuje:

I.

1.Podwyżka wynagrodzeń w 2021 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wynosi średnio 150 złotych. Jej wysokość będzie uzależniona od 2 czynników:

a/ relacji wynagrodzenia pracownika w stosunku do środka widełek płacowych ustalonych dla jego stanowiska wg stanu na dzień 1 marca 2021,

b/ oceny pracy za rok 2020.

2. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych następuje z dniem 1 kwietnia 2021 i zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2021 (do 10.05.2021). Dodatkowo z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień zostanie wypłacona rekompensata, wynikająca z przeprowadzenia rewizji płac z 1-miesięcznym przesunięciem.

3. Szczegółowe zasady przyznawania podwyżki dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych określa Załącznik nr 1 do Porozumienia. 

​​​​​​​II.

4. Wysokość podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych wynosi średnio 3,2%. Podwyżka ta przyznawana jest przez Pracodawcę wyłącznie uznaniowo.

5. Podwyżka płac uznaniowa dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych zostanie przyznana w okresie od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021.

6. Dla pracowników, którym podwyżka zostanie przyznana z dniem 1 maja, zostanie ona wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc maj 2021 (do 10 czerwca 2021), razem z dodatkową rekompensatą  wynikającą z przeprowadzenia rewizji płac z 2-miesięcznym przesunięciem.

7. Szczegółowe zasady przyznawania podwyżki dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych określa Załącznik nr 2 do Porozumienia.

Treść porozumienia oraz załaczniki dostępne są na tablicach ogłoszeń, u przełożonych oraz na Violinie

 

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2