jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Komunikat Prezydium (32)

Pieczęć 3 Poniżej przedstawiamy treść wiadomości, komunikatu jaki został wystosowany przez kierownictwo VPI do pracowników.

 

"Witam,

Przesyłam informację o zmianie w zakresie wystawianych przez lekarza medycyny pracy orzeczeń po badaniach okresowych/kontrolnych.

Bazując na obowiązujących przepisach orzeczenie lekarskie po badaniu medycyny pracy musi jednoznaczne określać czy pracownik jest  bądź nie jest zdolny do pracy na danym stanowisku.

Oznacza to, że od 01.10.2020 lekarz medycyny pracy nie wpisuje przeciwwskazań do pracy w orzeczeniu, jak to było dotychczas.

Jeśli osoba badana ma przeciwwskazania do pracy chociażby w jednym z narażeń wymienionych w skierowaniu, lekarz wystawi orzeczenie o niezdolności do pracy.

Pracownik zostanie  poinformowany przez Medicover o możliwości odwołania do WOMP w terminie ustawowym.

W takim przypadku Medicover przekaże pracodawcy informację co jest przyczyną niezdolności do pracy, może (ale nie musi) to też zrobić sam pracownik. Jeśli pracodawca będzie mógł zapewnić zmianę warunków pracy zgodną ze wskazanymi ograniczeniami, skieruje pracownika na ponowne badanie profilaktyczne uwzględniające przekazane przez lekarza informacje odnośnie nowych warunków pracy. W przeciwnym przypadku może zostać podjęta decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Proszę o przekazanie informacji Waszym Liderom."

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska stanowczo sprzeciwia się tak radykalnej zmianie w zakresie wystawianych przez lekarza MEDICOVER orzeczeń po badaniach okresowych/kontrolnych. Obecnie robimy analizę prawną. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco!

 

© 2023 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2