jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Komunikat Prezydium (31)

W dniu 27.05.2020r został podpisany Aneks do Regulaminu Wynagrodzeń dotyczący odroczenia terminu dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zarząd Volvo Polska Sp. z o.o. wystąpił do organizacji związkowych o rozważenie możliwości obniżenia funduszu socjalnego na 2020r o 50% uzasadniając swój wniosek koniecznością utrzymania płynności finansowej Volvo Polska. Po przeprowadzonej dyskusji Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, oraz przeprowadzając konsultację wśród pracowników zostało wypracowane stanowisko naszej organizacji, które zostało przedstawione dla Zarządu Volvo Polska.

Stanowisko KM NSZZ „Solidarność”

W związku ze złożonym wnioskiem Pracodawcy dotyczącym obniżenia o 50% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2020 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. proponuje przesunięcie terminu wypłacenia pełnego odpisu do końca listopada 2020, co da możliwość poprawy płynności finansowej Spółki Volvo. Następnie po dokonaniu odpisu do końca listopada 2020r proponujemy wypłacenie pracownikom połączonych świadczeń wakacyjnych i świątecznych, przy takim rozwiązaniu świadczenia wakacyjne nie będą wypłacone w okresie letnim. Zaznaczamy, że  w przypadku akceptacji takiego rozwiązania, wymagana jest zgoda wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w Volvo Polska, oraz Pracodawcy.

Z poważaniem

Bogusław Jurgielewicz       

Komunikat Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o.

Mając na względzie nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną w związku z groźbą zakażenia wirusem COVID-19 oraz jej wpływem na funkcjonowanie wszystkich sfer życia, w tym na gospodarkę i zapotrzebowanie na dobra i usługi wytwarzane przez Pracodawcę, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji oraz mając na uwadze w szczególności ochronę miejsc pracy oraz płynność finansową firmy, w dniu 27 maja 2020 pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi podjął decyzję o przekazaniu środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tylko w jednym terminie do dnia 30 listopada 2020.

W związku z powyższym wypłata dofinansowania wypoczynku letniego i świadczenia świątecznego z okazji Bożego Narodzenia w 2020 r będzie miała miejsce w jednym terminie - do 10 grudnia 2020     (z wynagrodzeniem za miesiąc listopad).

Pozostała działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, taka jak rozpatrywanie i wypłata zapomóg oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży będzie realizowana na bieżąco, jak to miało miejsce dotychczas.

Pragniemy zapewnić pracowników, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dysponuje wystarczającą rezerwą finansową na udzielanie bezzwrotnej pomocy materialno-finansowej, w tym związanej z nagłymi zdarzeniami losowymi pracowników.

Pozdrawiam

Bogusław Jurgielewicz

Link do komunikaty YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=w1TOotbnsOw&feature=share

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2