jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium (22)

 

Przewodnie tematy, które zostały omówione to:

Przyjęcie budżetu na 2020r.

Komisja Zakładowa Przyjęła budżet na 2020r, w którym znalazły się następujące pozycje:

40% składka odprowadzana do Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „S”.

4% składka na Fundusz Strajkowy.

46% składki do dyspozycji organizacji zakładowej NSZZ „S” Pracowników Volvo Polska z której zrealizowane będą niżej wymienione pozycje.

Składka na branże SKPM oraz Sekretariat Metalowców: Sekcja Krajowa Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” zrzesza organizacje zakładowe i międzyzakładowe z firm branży motoryzacyjnej między innymi Volvo Polska, Volkswagen Poznań, Volkswagen Polkowice, Opel Gliwice, Toyota Wałbrzych, Toyota Jelcz-Laskowice, czy też Fiat w Tychach. Ogólnie w sekcji jest zrzeszonych 30 organizacji z całej Polski.
Do głównych zadań Sekcji należy inicjowanie strategii działania pomiędzy organizacjami związkowymi NSZZ „Solidarność” sektora motoryzacyjnego, koordynowanie wymiany informacji między tymi organizacjami, reprezentowanie Polski i NSZZ „Solidarność” sektora motoryzacyjnego na forum międzynarodowym, a także opiniowanie polskich i unijnych projektów z zakresu motoryzacji.  

Zasiłki statutowe: świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i śmierci najbliższych członków rodziny. Każdy członek naszej organizacji zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność” uprawniony jest do korzystania z zasiłków statutowych z tytułu urodzenia dziecka i śmierci najbliższych członków rodziny tj. współmałżonek, dzieci, które są na utrzymaniu rodziców (uczące się do 25 roku życia) oraz teściów. Zasiłek statutowy wypłacany jest w wysokości 300zł, należy wypełnić wniosek, w którym podajemy nr. konta oraz przedstawiamy do wglądu akt urodzenia lub zgonu. W przypadku śmierci rodziców współmałżonka dokument potwierdzający związek małżeński.

Szkolenia: Każdego roku staramy się podnosić naszą wiedze i umiejętności w zakresie działalności związkowej, być na bieżąco w dynamicznie zmieniających się przepisach prawa pracy. Udział w szkoleniach kierunkowych, wykładach czy seminariach daje nam możliwość uzupełnienia naszej wiedzy, którą wykorzystujemy w praktyce.

W 2020r planujemy zorganizować kolejne szkolenia dla członków związku zainicjowane w 2019r. Szkolenia będą finansowane przez organizację związkową. Uczestnicy szkolenia poniosą koszty zakupu biletów w części wycieczkowej. Zasady udziału w szkoleniach wycieczkowych (integracyjnych) zostaną podane w odrębnym komunikacie.  

    

Upominek na urodziny: Od 2020r, każdy członek związku w dniu swoich urodzin otrzyma sms z życzeniami oraz zaproszeniem do biura Komisji po odbiór upominku urodzinowego. W związku z tym prosimy wszystkie koleżanki i kolegów, którzy nie otrzymują informacji sms o uaktualnienie numeru telefonu.

Piknik Solidarności Volvo: W miesiącu czerwcu lub lipcu br. planujemy zorganizować piknik Solidarność Volvo w 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność. O formie i zasadach udziału w pikniku poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Pozostałe pozycje w budżecie to: Księgowość, Delegacje, pomoc prawna i inne nieprzewidziane wydatki.

Pomoc Prawna    

Każdy członek związku może korzystać z pomocy prawnej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w dziale prawnym przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Dodatkowo mamy podpisaną umowę z grupą radców prawnych na świadczenie pomocy prawnej dla członków NSZZ „Solidarność”, która opłacana jest ze składek członkowskich. Celem niniejszej umowy jest zapewnienie pomocy prawnej członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. we Wrocławiu, która zagwarantuje uprawnionym pracownikom nieodpłatny dostęp do usług wykfalifikowanego radcy prawnego, tak, aby w skomplikowanych problemach natury prawnej mogli oni uzyskać podstawową pomoc.

 

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2