jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Komunikat Prezydium (20)

 

Informujemy, że Zarząd Volvo Polska we Wrocławiu i reprezentatywna Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska we Wrocławiu podpisali porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w 2019 roku, kończąc tym samym trwający między stronami spór zbiorowy.

W wyniku przeprowadzonych mediacji z udziałem Mediatora strony zgodnie ustaliły, co następuje:

1. Wysokość podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wynosi średnio 260 złotych z podziałem:

a.         200 zł. jako podwyżka obligatoryjna

b.         średnio 60 zł jako podwyżka uznaniowa

c.         dodatkowy budżet w wysokości 14 000 zł przeznaczony na dopasowanie do poziomów rynkowych trzech stanowisk: lakiernik, operator/ustawiacz maszyn cyfrowych oraz operator/programista maszyn cyfrowych..

2. Wysokość podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych wynosi średnio 5%. Podwyżka ta przyznawana jest przez Pracodawcę wyłącznie uznaniowo.

3. Ponadto pracownikom VPI zostanie wypłacona nagroda jednorazowa, przyznana decyzją Prezesa VPI, w wysokości średnio 1200 zł brutto na osobę. Wysokość nagrody uzależniona będzie od stażu pracy w Volvo Polska, szczegółowe zasady określa załącznik nr. 2 do porozumienia. Nagroda zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc maj 2019, tj. do 10 czerwca 2019.

4. Podwyżka płac dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych następuje z dniem 1 czerwca 2019 i zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec, tj. do 10.07.2019.

5. Podwyżka płac uznaniowa dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych zostanie przyznana w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 grudnia 2019.

6. Z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec 2019, zostanie wypłacona dodatkowo rekompensata (dotycząca stawki zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego pracownika), wynikająca z przeprowadzenia rewizji płac z 3-miesięcznym przesunięciem (za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2019).

Załącznik nr 2 do Porozumienia z dnia 10.05.2019 pomiędzy Pracodawcą „Volvo Polska” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.Zasady przyznawania nagród jednorazowych dla pracowników VPI

 

Art.1.

Do nagrody jednorazowej uprawnieni są pracownicy VPI zatrudnieni na dzień 1 maja 2019r.
z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w Volvo Polska Sp. z o.o. w 2019r.

Art.2.

 

Wysokość nagrody jednorazowej uzależniona będzie od łącznego stażu pracy w Volvo Polska
w następujący sposób:

  1. Dla pracowników zatrudnionych w 2018r.

Wysokość maksymalna: 600 zł, nagroda naliczana proporcjonalnie do pełnych miesięcy zatrudnienia w Volvo Polska, 50 zł za każdy pełny przepracowany miesiąc w 2018 roku.

  1. Dla pracowników zatrudnionych przed 2018r.:
  • Staż do 5 lat: 900 zł
  • Staż od 5 do 10 lat: 1100 zł
  • Staż od 10 do 15 lat: 1300 zł
  • Staż od 15 do 20 lat: 1500 zł
  • Staż powyżej 20 lat: 1800 zł.

 

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2