jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Barbrkakomrka

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium (16)

 

Strony sporu zbiorowego po podpisaniu protokołu rozbieżności mają 5 dni na uzgodnienie mediatora. W przypadku braku porozumienia w tej kwestii Zarząd Volvo wystąpi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora z listy ministerstwa.

W dniu 4 kwietnia odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” podczas którego odbędzie się głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przekształcenia Komisji Międzyzakładowej w Sztab Protestacyjno Strajkowy. 

                                                                                                                                                                         

Ze związkowym pozdrowieniem 

Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący

 

© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.