jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

Barbrkakomrka

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium (14)

 

hqdefaultHHIVWR57 Kliknij na zdjęcie aby uruchomić link do YouTube

 

W dniu wczorajszym tj. 25 marca 2019r upłyną termin dla Zarządu Volvo Polska wskazany w wystąpieniu wszczynającym spór zbiorowy z dnia 15 marca 2019r.

Podczas spotkania zorganizowanego pomiędzy stronami, Zarząd Volvo poinformował nas, że oczekiwania co do wysokości podwyżki są zdecydowanie zbyt wysokie. Zarząd jest gotowy do rozmów w trakcie etapu rokowań.

Zarząd Volvo nie wyraża zgody na wypłatę premii rocznej w wysokości 2000zł dla pracowników VPI. Jednocześnie deklarując gotowość do rozmów na temat zmian w systemie premiowania dla pracowników VPI.

Zarząd nie wyraża zgody na podniesienie mini i max widełek płacowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych o 300zł, proponując wzrost stawek początkowych o 200zł i stawek końcowych o 100zł.

Zarząd Volvo nie wyraża zgody na podwyżkę w wysokości 6,5% dla pracowników administracyjno – biurowych deklarując gotowość do rozmów w trakcie etapu rokowań.

Zarząd Volvo zgadza się na wyrównanie wynagrodzeń od marca 2019r, na zasadach stosowanych w poprzednich latach.

W związku z powyższym informujemy, że w Volvo Polska sp. z o.o. jest spór zbiorowy.

Na dzień 26.03.2019r (wtorek) został ustalony miedzy stronami termin rozpoczęcia rokowań w ramach procedury sporu zbiorowego.

                                                                       Ze związkowym pozdrowieniem

                                                                         Bogusław Jurgielewicz

 

© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.