jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

ostrkomrka

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium (13)

 

hqdefaultHHIVWR57 Kliknij na zdjęcie aby uruchomić link do YouTube

 

W dniu 14.03.2019r odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. Pierwszym punktem porządku posiedzenia było częściowe podsumowanie ankiety skierowanej do pracowników produkcji Volvo Polska dotyczącej podwyżek wynagrodzeń.

Wyciąg z protokołu.

„W ankiecie wzięło udział: 662 pracowników.

W pierwszej kolejności zostały policzone odpowiedzi na pytania:

1.     Czy związek powinien przyjąć propozycję pracodawcy.

TAK   29                                  NIE   630

2.     Czy w razie podjętych przez NSZZ „Solidarność” decyzji, będziesz uczestniczył/a w akcjach protestacyjnych.

TAK   587                                 NIE   40

3.     Czy Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska powinna wejść w spór zbiorowy.

Za wejściem w spór zbiorowy opowiedziało się 99.7 % biorących udział w głosowaniu członków związku.

Na pozostałe pytania wyniki zostaną podane w późniejszym czasie. 

Kolejnym punktem dyskusji było podjęcie decyzji dotyczącej wszczęcia sporu zbiorowego z Zarządem Volvo Polska. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. podjęła Uchwałę nr. 2/2019 z dnia 14.03.2019r.

W związku z wystąpieniem w dniu 18 stycznia 2019r do Zarządu Volvo Polska Sp. z o.o. dotyczącym rozpoczęcia rozmów ws. podwyżek wynagrodzeń na 2019r.

oraz toczącymi się rozmowami, podczas których strony nie mogą dojść do porozumienia w przedmiotowej sprawie Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. postanawia wszcząć spór zbiorowy i żądać:

  1. Podwyżka dla pracowników produkcji średnio o 365 zł, podział wynegocjowanej kwoty na podstawie uzgodnionych przez strony zasad.  
  2. Premia roczna  dla sektora VPI na poziomie 2000 zł, średnio na każdego

            zatrudnionego pracownika. Warunki premii do uzgodnienia przez strony.

  1. Podwyższenie w tabelach stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych stawek początkowych i końcowych o 300zł.  
  2. Dla pracowników administracyjno-biurowych (białe kołnierzyki) podwyżka w wysokości 6,5%, zasady przyznawania podwyżek do uzgodnienia przez strony.
  3. Wyrównanie podwyżek wynagrodzeń od 1 marca 2019r  

Za uchwałą głosowało      25

Przeciw głosowało    0

Wstrzymało się od głosu    0

 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. oczekuje realizacji powyższych żądań w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia, tj. do dnia 25.03.2019r. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione we wskazanym terminie należy uznać, że od dnia wystąpienia powstał spór zbiorowy pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Zarządem Volvo Polska.

W najbliższym czasie Komisja zapowiada przeprowadzenie szeregu akcji wspierających postulaty NSZZ „Solidarność”.

                                                                       Ze związkowym pozdrowieniem

                                                                         Bogusław Jurgielewicz

 

© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

fb.com/solidarnosc.volvo

OpenFinance na Facebooku