jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

ostrkomrka

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium (12)

 

1.     Ankieta przeprowadzona będzie od poniedziałku 11 marca 2019r do środy 13 marca 2019r.

2.     W ankiecie mogą wziąć udział wszyscy pracownicy zatrudnieni na produkcji, dotyczy również wszystkich obszarów związanych z produkcją Volvo Polska. 

3.     W ankiecie mogą wziąć udział również pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej świadczący pracę dla Volvo Polska obszarów produkcyjnych.

Instrukcja.

AKIETY - będą wydawane na stołówkach pracowniczych według poniżej podanego harmonogramu.

Ważne – zanim wypełnisz ankietę zapoznaj się z jej treścią. Część ankiety będzie skierowana tylko do członków NSZZ „Solidarność” i tą część wypełniają tylko członkowie związku.

Wypełnij ankietę według swoich poglądów i deklaracji, do których pamiętaj, że się zobowiązujesz.

Ankiety, na których znajdą się jakieś dopisane treści nie będą brane pod uwagę.

Harmonogram przeprowadzenia ankiety:

Poniedziałek 11 marca 2019r

- główna stołówka hali autobusowej (VPI) od godz. 9.50 do godz. 10.10

- stołówka na spawalni (hala po VCE) od godz. 9.55 do 10.05

- stołówka przy głównej lakierni i prototypowni od godz. 9.50 do 10.10

Poniedziałek 11 marca 2019r – pracownicy II zmiany 

- główna stołówka hali autobusowej (VPI) od godz. 13.40 do godz. 13.55

Wtorek 12 marca 2019r

- główna stołówka hali autobusowej (VPI) od godz. 9.50 do godz. 10.10

Wyspa - stołówka od godz. 5.45 do godz. 6.15 i od godz. 13.40 do 13.55

Pracownicy, którzy z różnych przyczyn nie mogli wypełnić Ankiety, będą mogli to zrobić w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” na każdej przerwie w środę – 13 marca 2019r.

Biuro znajduje się w budynku wartowni nr. 1 pokój 011.

 

                                                                       Ze związkowym Pozdrowieniem

                                                                                Bogusław Jurgielewicz

 

© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

fb.com/solidarnosc.volvo

OpenFinance na Facebooku