jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

ostrkomrka

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium (11)

W dniu 06.03.2019r odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. Głównym tematem, było przedstawienie informacji dotyczących przeprowadzonych rozmów z Zarządem Volvo Polska sp. z o.o. dotyczących podwyżek wynagrodzeń na 2019r. 

Rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń na 2019r.

W dniu 18 stycznia 2019roku – Prezydium Komisji Międzyzakładowej działając w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. złożyło wniosek do Zarządu Spółki Volvo Polska o rozpoczęcie corocznych negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń na 2019 rok.

Podczas prowadzonych rozmów strony wymieniły się stanowiskami. Zarząd przedstawił informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki, oraz prognozy dotyczące wzrostu wynagrodzeń na rynku pracy, podpierając się danymi firm Mercer i Hay.

Strona związkowa swoje oczekiwania dotyczące wzrostu wynagrodzeń podparła głównie danymi GUS.

1.     przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi: 4585zł,

2.     przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi: 4852zł

porównanie w latach: 2014 – 2018

Różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem pracowników produkcji VPI a przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 801zł, gdzie   w 2014r – wynosiła tylko 316zł.

Przedstawiona tendencja wskazuje na dynamiczne pogarszanie się relacji wynagrodzeń w Volvo  do średnich wynagrodzeń na rynku pracy.

Podczas prowadzonych rozmów strona NSZZ „Solidarność” wskazała na całkowity brak premii dla pracowników VPI. Wyznaczone parametry przez Zarząd Volvo są nieosiągalne, a wina w żadnym razie nie leży po stronie pracowników. 

 

 

Stanowiska stron po przeprowadzonych negocjacjach.

Stanowisko pracodawcy.

1.        Podwyżka dla pracowników produkcji średnio 5%

z podziałem:

-          3.9% na podwyżki—uznaniowe (ok. 160 zł).

-          1.1% (ok. 46 zł) na wdrożenie zmian w systemie wynagrodzeń (dla wybranych grup pracowniczych).

2.        Podwyżka dla pracowników administracyjno-biurowych ze wszystkich pozostałych obszarów biznesowych 5%.

Postulaty NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska.

      1.   Podwyżka dla pracowników produkcji średnio o 360 zł.

-  Podział wynegocjowanej kwoty na podstawie uzgodnionych przez strony zasad

            (w oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety). 

2.     Premia roczna  dla sektora VPI na poziomie 2000 zł, średnio na każdego

            zatrudnionego pracownika. Warunki premii do uzgodnienia przez strony.

3.      Dla pracowników administracyjno-biurowych (białe kołnierzyki) podwyżka

            w wysokości 6,5%, zasady przyznawania podwyżek do uzgodnienia przez strony. 

Decyzje Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”

1.      Wydanie Komunikatu,

2.      Przeprowadzenie ankiety wśród pracowników produkcji VPI w terminie od 11 -13.03.2019r,

3.      W dniu 14.03.2019r Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”

W zależności od wyników przeprowadzonej ankiety:

I.                 podjęcie uchwały wszczynającej spór zbiorowy,

lub

II.               przyjęcie stanowiska Zarządu Volvo i podpisanie porozumienia.  

DOŚĆ LEKCEWAŻENIA PRACOWNIKÓW PRODUKCJI !!!

Link do komunikatu na YouTube : https://youtu.be/FHinfOjr8uY

Ze związkowym pozdrowieniem

Bogusław Jurgielewicz 

 

© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

fb.com/solidarnosc.volvo

OpenFinance na Facebooku