jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

baszczakwkomrce

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat z Posiedzenia Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Volvo Polska. 4/2018

 

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. Głównym tematem, było przedstawienie informacji dotyczących IV tury negocjacji w sprawie podwyżek wynagrodzeń na 2018 rok.  

Rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń na 2018 rok

W dniu 13 marca 2018 roku – odbyła się IV tura negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń na 2018r. Zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Komisji Zakładowej Zarząd Volvo ustosunkował się do przedstawionych postulatów przez NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska.

Stanowisko Zarządu Volvo.

  1. Wzrost wynagrodzeń na poziomie 3%

  2. Podniesienie minimów stawek widełek płacowych dla stanowisk robotniczych – wzrost do 3000zł dla wszystkich stanowisk robotniczych oraz utrzymanie na obecnym poziomie maksimów widełek.

  3. Pozostawienie na tym samym poziomie (8zł/godzinę) dodatku za pracę w dniu wolnym (zaplanowanym w harmonogramie)

  4. Równanie dysproporcji wynagrodzeń pracowników w oparciu o ubiegłoroczne kryteria (w ramach budżetu 3%)

  5. W zamian za dodatek stażowy wprowadzenie elastycznego systemu świadczeń w formie kafeterii o wartości 50zł netto miesięcznie na pracownika.

        Kafeteria forma przeznaczania pieniędzy na pracownika zamiast stażowego - wprowadzenie elastycznej formy świadczenia z przeznaczeniem na dofinansowania np. kart Multisport lub rozszerzenie opieki medycznej, ubezpieczenia pracowniczego, karty paliwowej, urban karty z użyciem platformy Internetowej, która dodatkowo wprowadza dużą ilość upustów.

 

Posiedzenie Komisji Zakładowej w dniu 20.03.2018r.

 

W części posiedzenia Komisji Zakładowej uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Volvo, którzy mieli możliwość zaprezentowania i udzielenia odpowiedzi dotyczących zaprezentowanego przez siebie stanowiska. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Zakładowa negatywnie odniosła się do propozycji Zarządu Volvo i zobowiązała Prezydium Komisji Zakładowej do przygotowania wystąpienia wszczynającego spór zbiorowy, oraz ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 22.03.2018r.

   

Posiedzenie Komisji Zakładowej w dniu 22.03.2018r.

 

W dniu 22.03.2018r odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej, podczas którego jednogłośnie została podjęta Uchwała wszczynająca spór zbiorowy, oraz zostało przygotowane wystąpienie do Zarządu Volvo Polska.

 

                                                                                           Wrocław, dnia 22.03.2018r

 

Zarząd Volvo Polska Sp. z o.o.

 

Wystąpienie

wszczynające spór zbiorowy

           

            Od 6 lutego 2018r. są prowadzone rozmowy w sprawie podwyższenia pracownikom wynagrodzeń. Pomimo czterech rund rozmów strony nie doszły jednak do porozumienia w przedmiotowej sprawie. W tej sytuacji Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.,  działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U.  Nr 55, poz. 234 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), oraz uchwały nr. 7 z dnia 22.03.2018r, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. występujemy z następującymi żądaniami:

  1. Podwyżki wynagrodzeń stawek zasadniczych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu średnio o 350zł brutto, z wyrównaniem od 1 marca 2018r.
  1. Przeprowadzenie procesu równania dysproporcji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu z uwzględnieniem stażu pracy w Agencji Pracy Tymczasowej.  
  1. Podwyższenie tabel stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, wejściowych o 15% oraz końcowych o 7%.
  1. Podwyższenie dodatku za pracę w soboty będące dniami pracy zgodnie z obowiązującym pracownika harmonogramem czasu pracy do 12zł brutto, oraz w równoważnym czasie pracy, za każdą godzinę powyżej 8 godzin na dobę zaplanowaną w harmonogramie.
  1. Wprowadzenie do Zakładowego Regulaminu Wynagrodzeń Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, dla wszystkich pracowników dodatków stażowych w wysokości 10zł netto za każdy przepracowany rok w Volvo Polska Sp. z o.o. z uwzględnieniem stażu pracy w Agencji Pracy Tymczasowej.

Realizacji powyższych żądań oczekujemy w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia.

Jeżeli nasze żądania nie zostaną spełnione we wskazanym terminie niniejsze nasze pismo proszę traktować, jako wszczynające spór zbiorowy od dnia wystąpienia.

 

 

Wydawanie paczek świątecznych 2018r.    3 baranek b9844171

Wszyscy Członkowie NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska są uprawnieni do otrzymania paczki na Święta Wielkanocne.

Aby otrzymać paczkę należy pobrać talon.

Talony będą wydawane podczas przerwy śniadaniowej od godz. 9.50 do 10.10, w dniu 27 marca 2018r (najbliższy wtorek) na dużej stołówce VPI,

dla II zmiany talony wydawane będą w dniu 27 marca 2018r na dużej stołówce VPI od godz. 13.30 do 14.00,

III zmiana „wyspa” w dniu 27 marca na stołówce wyspa" o godz. 6.05 do 6.20.

Talony będzie można również odebrać w biurze Komisji Zakładowej (proszę wcześniej zadzwonić tel. 71/302 17 95).

Paczki będą wydawane za okazaniem talonu, który podlega zwrotowi w dniu 29 marca przy bramie nr. 2 (będzie wyznaczone miejsce).

I zmiana od godz. 14.05 do 14.30

II zmiana i III zmiana od godz. 21.40 do 22.20

Jest możliwość pobrania talonu za inną osobę która np. jest na urlopie, L4 i nie będzie mogła odebrać paczki osobiście, wówczas odbiór talonu należy potwierdzić nazwiskiem osoby odbierającej talon.

                                                                                              Ze związkowym pozdrowieniem.

                                                                                     Przewodniczący   Bogusław Jurgielewicz

 

 

© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

fb.com/solidarnosc.volvo

OpenFinance na Facebooku