jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Tygodnik Solidarność

uniawkomortce

Galeria

Historia

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Pomoc prawna dla członków NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. podpisała z grupą radców prawnych umowę o świadczeniu pomocy prawnej dla członków NSZZ „Solidarność”.

Celem niniejszej umowy jest zapewnienie pomocy prawnej członkom Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. we Wrocławiu. która zagwarantuje uprawnionym pracownikom nieodpłatny dostęp do usług wykfalifikowanego radcy prawnego, tak aby w skomplikowanych problemach natury prawnej mogli Oni uzyskać podstawową pomoc.

Pomoc prawną realizować będą radcy prawni, zgodnie z najlepszą wiedzą prawniczą, oraz zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego oraz etyki.

Na czym polega pomoc prawna?

Członek związku zgłasza w biurze Komisji Zakładowej potrzebę skorzystania z pomocy prawnej. W tym celu zostanie zorganizowane jednorazowe spotkanie z radcą prawnym w trakcie którego dokonana zostanie analiza przedstawionego przez członka związku problemu prawnego, zostaną udzielone w/w wyjaśnienia dotyczące jego sytuacji prawnej, jak również wskazany sposób postępowania i dalsze sugerowane czynności w sprawie.

W sytuacji konieczności wystąpienia na drogę sądową członek związku może otrzymać pożyczkę zwrotną na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

W sytuacjach szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej członek związku może starać się o współfinansowanie zastępstwa procesowego przez organizację związkową.

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych udzielana jest bezpłatnie członkom NSZZ „Solidarność” przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Więcej informacji dotyczącej pomocy prawnej można uzyskać w biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o.

 

                                                           Ze związkowym pozdrowieniem

                                                                   Bogusław Jurgielewicz

 

 

 

© 2019 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

fb.com/solidarnosc.volvo

OpenFinance na Facebooku