jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

1614009150 ts08 2021 okladka

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Aktualności

ERZW dniach 14 – 16 kwietnia 2015r w Goteborgu miało miejsce spotkanie Volvo Global Dialogue. Obrady odbywały się w muzeum Volvo. Uczestniczyło w nich 45 przedstawicieli pracowników z 20 krajów europejskich i z poza Europy. Volvo Global Dialogue, to coroczne spotkanie w którym przedstawiciele pracowników oraz związków zawodowych z całego świata spotykają się z najwyższym kierownictwem Volvo Grup. Jest to forum do informacji i dialogu miedzy Zarządem Volvo a przedstawicielami pracowników. Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracowników wykorzystują ten czas na zadawanie pytań do Zarządu oraz dzielą się problemami jakie dotykają lokalne organizacje. Uczestnikom spotkania daje to szanse na uzyskanie szerszych informacji, co dzieje się w Europie i na świecie w Grupie Volvo, oraz jakie kierunki rozwoju zostały przyjęte przez Zarząd Główny Volvo.  

Następne spotkanie Volvo Global Dialogue odbędzie się 18 maja 2016r.    

W dniu 13 marca 2015r przedstawiciele Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska we Wrocławiu odwiedzili montownie podwozi autobusowych w Boras.20150416 104019

Związkowcy z Wrocławia mieli okazje zwiedzić fabrykę i przyjrzeć się procesom produkcyjnym oraz organizacji pracy. Po zwiedzaniu fabryki odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych IF Metall. Tematy jakie poruszono podczas spotkania dotyczyły dialogu i współpracy pomiędzy związkami a zarządami spółek. Związkowcy wymienili się informacjami  w zakresie czasu pracy, zatrudnienia pracowników przez agencje pracy tymczasowej, oraz radzenia sobie w sytuacjach znacznego spadku produkcji. 

Na koniec spotkania polscy związkowcy zaprosili kolegów ze Szwecji do wrocławskiej fabryki autobusów.   

W czwartek 22 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Zakładowej w nowym roku.

W piątek 16 stycznia 2014r rozpoczęły się negocjacje dotyczące wycofania produktu koparko – ładowarki z wrocławskiej fabryki Volvo.

© 2021 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.