jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

komrkazokadk881653479

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Zgodnie z przyjętym regulaminem została powołana Zakładowa Komisja Wyborcza, która ustaliła kalendarz wyborczy, podział zakładu na wydziały, terminy zgłaszania kandydatów, oraz przeprowadzenia wyborów (regulamin i kalendarz wyborów oraz zgłoszenie kandydata na wydziałowego SIP w załączniku).

Wszystkie dokumenty są również dostępne w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. (budynek wartowni nr. 1 pokój 011).

Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

Prawa i Obowiązki Społecznej Inspekcji Pracy określa:

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r.
o społecznej inspekcji pracy.
(Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

                              Przewodnicząc Zakładowej Komisji Wyborczej

                                                   Volvo Polska sp. z o.o.

                                                  Bogusław Jurgielewicz

  

Regulamin wyborów

Kalendarz wyborów

Zgłoszenie

© 2021 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.