jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

1615204368 ts10 2021 okladka

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Aktualności

Informujemy, że zakończyliśmy proces negocjacji podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Volvo Polska sp. z o.o. we Wrocławiu na rok 2021 

W wyniku osiągniętego porozumienia strony zgodnie ustaliły, co następuje:

I.

1.Podwyżka wynagrodzeń w 2021 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wynosi średnio 150 złotych. Jej wysokość będzie uzależniona od 2 czynników:

a/ relacji wynagrodzenia pracownika w stosunku do środka widełek płacowych ustalonych dla jego stanowiska wg stanu na dzień 1 marca 2021,

b/ oceny pracy za rok 2020.

2. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych następuje z dniem 1 kwietnia 2021 i zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2021 (do 10.05.2021). Dodatkowo z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień zostanie wypłacona rekompensata, wynikająca z przeprowadzenia rewizji płac z 1-miesięcznym przesunięciem.

3. Szczegółowe zasady przyznawania podwyżki dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych określa Załącznik nr 1 do Porozumienia. 

​​​​​​​II.

4. Wysokość podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych wynosi średnio 3,2%. Podwyżka ta przyznawana jest przez Pracodawcę wyłącznie uznaniowo.

5. Podwyżka płac uznaniowa dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych zostanie przyznana w okresie od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2021.

6. Dla pracowników, którym podwyżka zostanie przyznana z dniem 1 maja, zostanie ona wypłacona z wynagrodzeniem za miesiąc maj 2021 (do 10 czerwca 2021), razem z dodatkową rekompensatą  wynikającą z przeprowadzenia rewizji płac z 2-miesięcznym przesunięciem.

7. Szczegółowe zasady przyznawania podwyżki dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz informatycznych określa Załącznik nr 2 do Porozumienia.

Treść porozumienia oraz załaczniki dostępne są na tablicach ogłoszeń, u przełożonych oraz na Violinie

 

Pieczęć 3 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

 Podziękowanie dla MOZ

Podziękowanie Volvo

Zgodnie z decyzją Komisji Międzyzakładowej w dniu 31.03.2020r MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. dokonała przelewu na konto szpitala kwoty 10.000zł

W dniu 8.04.2020r Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska w porozumieniu z Zarządem Volvo Polska sp. z o.o  przekazała 10 tysięcy zł na potrzeby szpitali w naszym regionie. Są to środki zgromadzone przez pracowników Volvo.

W dniu 23.04.2020r dokonalismy kolejnego przelewu na konto szpitala kwoty 12 200zł!

Łącznie przekazano na pomoc szpitalom 32 200zł!

Wszystkie środki zostały zebrane w czasie przeprowadzonej przez nas zbiórki. 

 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się przyłączyli do akcji i wpłacili pieniądze!

 

Ze związkowym pozdrowieniem.

Bogusław Jurgielewicz

Piotr Bartków

________________________________________________________________________________

 

 

Pieczęć 3 Poniżej przedstawiamy treść wiadomości, komunikatu jaki został wystosowany przez kierownictwo VPI do pracowników.

 

"Witam,

Przesyłam informację o zmianie w zakresie wystawianych przez lekarza medycyny pracy orzeczeń po badaniach okresowych/kontrolnych.

Bazując na obowiązujących przepisach orzeczenie lekarskie po badaniu medycyny pracy musi jednoznaczne określać czy pracownik jest  bądź nie jest zdolny do pracy na danym stanowisku.

Oznacza to, że od 01.10.2020 lekarz medycyny pracy nie wpisuje przeciwwskazań do pracy w orzeczeniu, jak to było dotychczas.

Jeśli osoba badana ma przeciwwskazania do pracy chociażby w jednym z narażeń wymienionych w skierowaniu, lekarz wystawi orzeczenie o niezdolności do pracy.

Pracownik zostanie  poinformowany przez Medicover o możliwości odwołania do WOMP w terminie ustawowym.

W takim przypadku Medicover przekaże pracodawcy informację co jest przyczyną niezdolności do pracy, może (ale nie musi) to też zrobić sam pracownik. Jeśli pracodawca będzie mógł zapewnić zmianę warunków pracy zgodną ze wskazanymi ograniczeniami, skieruje pracownika na ponowne badanie profilaktyczne uwzględniające przekazane przez lekarza informacje odnośnie nowych warunków pracy. W przeciwnym przypadku może zostać podjęta decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Proszę o przekazanie informacji Waszym Liderom."

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska stanowczo sprzeciwia się tak radykalnej zmianie w zakresie wystawianych przez lekarza MEDICOVER orzeczeń po badaniach okresowych/kontrolnych. Obecnie robimy analizę prawną. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco!

 

Więcej artykułów…

  1. WYBORY SIP 2020-2024
© 2021 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.