jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Europawkomrce1194148062

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Artykuły

Stanowisko Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o.

Dotyczy: promowania przez Volvo Polska społeczności LGBTQ+

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. stanowczo sprzeciwia się promowaniu przez Zarząd Volvo Polska sp. z o.o. społeczności (LGBTQ+).

Uważamy, że zakład pracy nie jest odpowiednim miejscem w którym powinno dochodzić do promowania tylko jednej grupy społecznej, z powodu odmiennej orientacji seksualnej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy Art. 183a§  1.  Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. stoi na stanowisku, że wszyscy pracownicy świadczący pracę na rzecz Volvo Polska Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni być traktowani na równych prawach a Zarząd Volvo nie powinien faworyzować żadnej grupy społecznej, która nie ma umocowania prawnego.

Wydarzenia z dnia 5-6 czerwca 2019r pokazały, że zasada równości w Volvo Polska została naruszona a przez promowanie społeczności LGBTQ+ doszło do dyskryminowania innych grup społecznych w szczególności pracowników, którzy żyją w związkach małżeńskich i wychowują dzieci.  

NSZZ „Solidarność” w swojej działalności nie dyskryminuje żadnej grupy pracowniczej. Uważamy, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w Volvo Polska powinni wykonywać swoją pracę na równych prawach i żadna grupa społeczna nie powinna być faworyzowana przez Zarząd Volvo.

 

Protest sprawie propagowania LGBTQ (2)

Poniżej zamieszczamy link do materiału TVP Info z wystąpieniem Przewodniczącego Bogusława Jurgielewicza w sprawie propagowania LGBTQ+ w firmie Volvo.

 

https://www.tvp.info/43252564/zaklad-pracy-nie-jest-miejscem-gdzie-powinno-sie-promowac-spolecznosc-lgbt?fbclid=IwAR02gkUqkGPD4H1YqwktJj2ufAiQAXZQUarqtpj6kg5RWCpRoMwPaHbVDmE

 

Open Finance

 

Logo OS

Ekspert Finansowy Nr 1 w Polsce bliżej związkowców!

Nowy profil na facebooku

Profil

 

 

 

 

 Miło nam poinformować, że na potrzeby współpracy z NSZZ Solidarność powstał nowy profil na facebooku, który można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/zyskajwiecej/

Open Finance finansową marką roku

Spółka Open Finance otrzymała prestiżową nagrodę w polskim świecie finansów i została uznana Finansową Marką Roku 2015 w kategorii Doradztwo Finansowe.

Protest sprawie propagowania LGBTQ

MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska protestuje!

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. wnosimy stanowczy sprzeciw, oraz wzywamy do natychmiastowego zaprzestania publikacji na nośnikach telewizyjnych i innych w Volvo Polska, informacji dotyczących promocji i reklamy LGBTQ. Na dzień 6 czerwca 2019r nie został zarejestrowany żaden związek LGBTQ, który mógłby zgodnie z prawem prowadzić działalność na terenie Spółki Volvo Polska i zrzeszać się w ramach członkostwa. Jako reprezentatywna organizacja związkowa nie zostaliśmy poinformowani o powstaniu, czy inicjowaniu tego typu działalności na terenie Volvo Polska.

Informujemy, że w chwili obecnej przygotowujemy otwartą petycję społeczności Volvo Polska przeciwko tego typu działaniom, które naruszają nasze wartości i tradycję. Petycja zostanie przekazana do Zarządu Volvo Polska, oraz podana do publicznej wiadomości.

Tylko w dniu dzisiejszym dostaliśmy kilkadziesiąt skarg, z którymi pełni się zgadzamy, na działania Volvo Polska dotyczącymi wyświetlania na telewizorach nieakceptowanych przez pracowników komunikatów.

Nie ma zgody NSZZ „Solidarność” na takie działania!!!

Z poważaniem

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

Bogusław Jurgielewicz   

 

© 2020 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.